Capitolul:

1. Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura pe care i-o dădea mama sa.

2. Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun fiul trupului meu? Ce să-ţi spun, fiule, rodul juruinţelor mele?

3. Nu-ţi da femeilor vlaga, şi dezmierdările tale celor ce pierd pe împăraţi.

4. Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari;

5. ca nu cumva, bând, să uite legea, şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.

6. Daţi băuturi tari celui ce piere, şi vin, celui cu sufletul amărât;

7. ca să bea să-şi uite sărăcia, şi să nu-şi mai aducă aminte de necazurile lui. -

8. Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi!

9. Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate, şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.

10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

11. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri.

12. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale.

13. Ea face rost de lână şi de in, şi lucrează cu mâini harnice.

14. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea.

15. Ea se scoală când este încă noapte, şi dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

16. Se gândeşte la un ogor, şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. -

17. Ea îşi încinge mijlocul cu putere, şi îşi oţeleşte braţele.

18. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea.

19. Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul.

20. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit.

21. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.

22. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură.

23. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când stă cu bătrânii ţării.

24. Ea face cămăşi, şi le vinde, şi dă cingători negustorului.

25. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă, şi râde de ziua de mâine.

26. Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.

27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii.

28. Fiii ei se scoală, şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală, şi-i aduce laude zicând:

29. „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”

30. Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

31. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.