No results were found for the filter!
Predica din Zurich - 25.08.2019 (si transcrisa)
Predica din Zurich - 25.08.2019 (si transcrisa)
Fr. Frank Cuvântul de introducere din Iuda 1:17-25 (...). Îi suntem foarte mulţumitori Domnului că putem fi din nou în acest loc pentru a asculta Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Noi am auzit şi cântat cântări minunate şi am citit un...
Predica din Zurich - 30 Iunie 2019
Predica din Zurich - 30 Iunie 2019
Cuvântul de introducere din Ef. 1:3-23 (...) . Bun venit tuturor! Îi suntem mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru că ne putem aduna împreună pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. O spun liber şi deschis, deja am primit predica citită...
Predica din Zurich - 28 aprilie 2019
Predica din Zurich - 28 aprilie 2019
Cuvântul de introducere din Ps. 62 (...). Îi aducem mulţumire Domnului că putem fi din nou în acest loc pentru a asculta scumpul şi preţiosul Său Cuvânt şi să trăim ceea ce a isprăvit El pentru noi prin har. Este har că Dumnezeu îl poate...
Predica din Zurich - 31 martie 2019
Predica din Zurich - 31 martie 2019
Cuvântul de introducere din Ioan 15:1-17 (...). Bun venit tuturor celor ce sunt în legătură directă şi tuturor celor de aici! Îi mulţumim Domnului din toată inima. Noi am auzit preţiosul Cuvânt al Domnului nostru din Ioan 15: „Nu voi...
Predica de la Zurich din 24 februarie 2019
Predica de la Zurich din 24 februarie 2019
Cuvântul de introducere din Rom. 8:28-39 (...). Bun venit tuturor în Numele scump şi sfânt al Domnului nostru Isus Hristos! Toţi sunteţi bine veniţi. O veste mai tristă este că în Pakistan, bărbatul care a organizat marile adunări de...
Predica din Zurich - 27 ianuarie 2019
Predica din Zurich - 27 ianuarie 2019
Cuvântul de introducere din Efes. 1:3-14: (...). Îi suntem mulțumitori Domnului că din nou ne-am adunat împreună ca să ascultăm Cuvântul Domnului, să ne adâncim în Cuvânt și să avem o nouă trăire cu Dumnezeu. Venirea noastră trebuie să...
Predica de la Zurich, Elvetia din 25 noiembrie 2018
Predica de la Zurich, Elvetia din 25 noiembrie...
Cuvântul de introducere din Is. 45:18-45: (...). Bine aţi venit în Numele scump al Domnului nostru! De fiecare dată suntem mulţumitori Dumnezeului nostru că ne putem aduna împreună ca să ascultăm Cuvântul Lui scump şi preţios. Sunt...
Predica de la Zurich din 30 septembrie 2018
Predica de la Zurich din 30 septembrie 2018
Cuvântul de introducere din Rom. 9:15-33: „Căci El a zis lui Moise: «Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.» Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci...
Predica de la Zurich, Elvetia din 26 august 2018
Predica de la Zurich, Elvetia din 26 august 2018
Cuvântul de introducere din Mar. 16:14-20: „În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat. Apoi le-a zis:...
Predica de la Zurich, Elvetia din 29 iulie 2018
Predica de la Zurich, Elvetia din 29 iulie 2018
Cuvântul de introducere din Ps. 91:1-16 : „Cel ce stă sub ocrotirea Celui preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: «El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!» Da, El...
Predica de la Zurich, Elvetia din 24 iunie 2018
Predica de la Zurich, Elvetia din 24 iunie 2018
Cuvântul de introducere din Is. 40:28-31: „Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte...
Predica de la Zurich, Elvetia din 27 mai 2018
Predica de la Zurich, Elvetia din 27 mai 2018
Cuvântul de introducere din 1 Pet. 1:13-25: „De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi...
Predica de la Zurich din 29 aprilie 2018
Predica de la Zurich din 29 aprilie 2018
Cuvântul de introducere din 1 Tes. 5:1-24, 28: „Cât despre vremi şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: «Pace şi linişte!»...
Predica de la Zurich din 25 martie 2018
Predica de la Zurich din 25 martie 2018
Cuvântul de introducere din Evrei 4:12-16: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi...
Predica de la Zurich din 25 februarie 2018
Predica de la Zurich din 25 februarie 2018
Cuvântul de introducere din Mat. 28:20 : „Şi iată („Să ştiţi” – lb. germ.) că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului”. Plâng. lui Ier. 3:19-32: „«Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!» Când...
Predica de la Zurich din 28 ianuarie 2018
Predica de la Zurich din 28 ianuarie 2018
Cuvântul de introducere din Mat. 25:1-13 : „Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite şi cinci înţelepte. Cele nechibzuite,...
Predica de la Zurich din 29 octombrie 2017
Predica de la Zurich din 29 octombrie 2017
Cuvântul de introducere din 1 Pet. 4:12-19 : „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi...
Predica de la Zurich din 24 septembrie 2017
Predica de la Zurich din 24 septembrie 2017
Cuvântul de introducere din Apoc. 3:14-22 : „Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: «Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: «Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în...
Predica de la Zurich din 27 august 2017
Predica de la Zurich din 27 august 2017
Cuvântul de introducere din Evrei 11:6 : „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută ” . Lc. 12:35-44 : „Mijlocul să vă fie...
Predica de la Zurich din 25 iunie 2017
Predica de la Zurich din 25 iunie 2017
Cuvântul de introducere din 2 Petru 1:1-11 : „Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos: Harul şi...
Predica de la Zurich din 28 mai 2017
Predica de la Zurich din 28 mai 2017
Cuvântul de introducere Rom. 8:9-30 : „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul...
Predica de la Zurich din 30 aprilie 2017
Predica de la Zurich din 30 aprilie 2017
Cuvântul de introducere din 2 Pet. 3:8-14 : „Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o...
Predica de la Zurich din 26 martie 2017
Predica de la Zurich din 26 martie 2017
Cuvântul de introducere din Is. 53:1-6 : „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici...
Predica de la Zurich din 26 februarie 2017
Predica de la Zurich din 26 februarie 2017
Cuvântul de introducere din Iacov 2:14-26 : „Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,...
Predica de la Zurich din 29 ianuarie 2017
Predica de la Zurich din 29 ianuarie 2017
Cuvântul de introducere din Ap. 21:1-7: „Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul...
Predica de la Zurich din 25 decembrie 2016
Predica de la Zurich din 25 decembrie 2016
Cuvântul de introducere din Ps. 139:1-12: „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele. Căci nu-mi...
Predica de la Zurich din 28 august 2016
Predica de la Zurich din 28 august 2016
Cuvântul de introducere din Ezec. 33:11: „Spune-le: «Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea!...
Predica de la Zurich din 31 iulie 2016
Predica de la Zurich din 31 iulie 2016
Cuvântul de introducere din Ef. 3:14-21: „... Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos din care îşi trage numele orice familie („orice paternitate” – lb. germ.) în ceruri şi pe pământ, şi-L rog...
Predica de la Zurich din 26 iunie 2016
Predica de la Zurich din 26 iunie 2016
Cuvântul de introducere din Fapte 3:1-8: „Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta Templului numită...
Predica de la Zurich din 29 mai 2016
Predica de la Zurich din 29 mai 2016
Cuvântul de introducere din Ioan 14:12-20 : „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl; şi orice veţi cere...
Predica de la Zurich din 24 aprilie 2016
Predica de la Zurich din 24 aprilie 2016
Cuvântul de introducere din 2 Cor. 4:16-18 : „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare, de o clipă,...
Predica de la Zurich din 27 martie 2016
Predica de la Zurich din 27 martie 2016
Cuvântul de introducere din Col. 1:9-23 : „De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere...
Predica de la Zurich din 28 februarie 2016
Predica de la Zurich din 28 februarie 2016
Cuvântul de introducere din Fil. 3:12-21 : „Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă; dar...
Predica de la Zurich din 31 ianuarie 2016
Predica de la Zurich din 31 ianuarie 2016
Cuvântul de introducere din Evrei 10:23-26 : „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu...
Predica de la Zurich din 27 decembrie 2015
Predica de la Zurich din 27 decembrie 2015
Cuvântul de introducere din 1 Petru 2:1-10 : „Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca...
Predica de la Zurich din 29 noiembrie 2015
Predica de la Zurich din 29 noiembrie 2015
Adevărul Lui înaintează. Este minunat că noi nu doar auzim Cuvântul lui Dumnezeu, ci ne şi regăsim în el. Cele două cântări pe care le-am cântat sunt minunate. „Deschide-mi urechea ca să aud, deschide-mi ochiul ca să văd”. Nu este scris...
Predica de la Zurich din 25 octombrie 2015
Predica de la Zurich din 25 octombrie 2015
Cuvântul de introducere din 2 Cor. 4:5-6 : „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus. Căci Dumnezeu, care a zis: «Să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile,...
Predica de la Zurich din 27 septembrie 2015
Predica de la Zurich din 27 septembrie 2015
Vă spun un bun venit din inimă, în Numele scump al Domnului nostru! Cum s-a spus deja, fie ca toţi de pe întregul pământ care sunt conectaţi în direct să fie binecuvântaţi! Aceasta este rugăciunea noastră. Noi ne bucurăm că întâlnirea cu...
Predica de la Zurich din 26 iulie 2015
Predica de la Zurich din 26 iulie 2015
Cuvântul de introducere din Matei 25:1-13 : „Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte. Cele nechibzuite,...
Predica de la Zurich din 28 iunie 2015
Predica de la Zurich din 28 iunie 2015
Cuvântul de introducere din 2 Petru 1:3-7 : „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi...
Predica de la Zurich din 31 mai 2015
Predica de la Zurich din 31 mai 2015
Cuvântul de introducere din: Isaia 55:8-9 : „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre...
Predica de la Zurich din 26 aprilie 2015
Predica de la Zurich din 26 aprilie 2015
Cuvântul de introducere din: Rom. 8:11 : „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care...
Predica de la Zurich din 29 martie 2015
Predica de la Zurich din 29 martie 2015
Cuvântul de introducere din: Ioan 14:12-13: „Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl; şi orice veţi cere...
Predica de la Zurich din 22 februarie 2015
Predica de la Zurich din 22 februarie 2015
Cuvântul de introducere din: Evrei 9:27-28: „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va...
Predica de la Zurich din 25 ianuarie 2015
Predica de la Zurich din 25 ianuarie 2015
Cuvântul de introducere din 2 Cr. 20:20: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti” ; 2 Cr. 20:12: „O, Dumnezeul...
Predica de la Zurich din 28 decembrie 2014
Predica de la Zurich din 28 decembrie 2014
Cuvântul de introducere: Ps. 63:2-4: „Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava. Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar, toată...
Predici vizualizate