Predica din Krefeld - 3 februarie 2013


[Un frate: Romani 16.25: „Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos –  potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului cel veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă” (...)].

Cu adevărat este aşa: acesta este un timp cum n-a mai fost pe pământ. Şi dacă Domnul nostru a zis în Matei 24.14: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor...”. Şi oricine a citit în istoria bisericii ştie cum Livingstone s-a dus într-o parte, altul s-a dus în China, un altul spre Indonezia şi altul spre Africa – a fost un timp când Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns pe toate continentele, la toate limbile – un astfel de timp n-a mai fost înainte.

Ieri au fost 988 de conexiuni de pe întregul pământ ca să audă serviciul divin. Ei au auzit predica şi au putut vedea – de la răsăritul soarelui până la apusul lui, din toate popoarele şi limbile.

Vazut ultima data