Predica din Krefeld - Zurich 25.04.2021(Transcrisa)


Cuvântul de introducere din Col. 2:1-15: (...). Dragi frați și surori în Domnul vă salut călduros pe toți și vă doresc tuturor binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu! Suntem foarte recunoscători că putem asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu ne vom referi la Cuvântul citit de fratele Keller. Noi suntem într-o mare așteptare fiindcă pe baza făgăduințelor din Cuvântul lui Dumnezeu știm că Domnul Își va desăvârși lucrarea cu Adunarea Lui și că în această ultimă perioadă a timpului de har suntem foarte, foarte aproape de sfârșit. Nu doar noi, ca credincioși biblici, ci și alții observă că lucrurile nu pot continua în felul acesta. Ne pare rău că nu putem avea adunări ca înainte, dar suntem recunoscători că pe întregul pământ, în toate țările, se poate împlini Cuvântul scris: „Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor”. Ne gândim la faptul că prin transmisiuni Cuvântul Domnului ajunge în casele noastre, în fiecare casă, în fiecare locuință, la fiecare familie, practic toți pot auzi, vedea și avea parte. Nimeni nu trebuie să se mai urce într-un avion, într-o mașină pentru a călători fiindcă toți pot asculta și vedea chiar din acel loc în care locuiesc. Suntem recunoscători și pentru faptul că predicile vechi pot fi reascultate. De repetate ori am spus că eu ascult predicile fratelui Branham din anii '60. Voi știți ce a hotărât Domnul. Și anume că iubitul nostru frate William Branham trebuia să aducă ultimul mesaj înaintea revenirii lui Hristos, că el trebuia să depoziteze Cuvântul ascuns și că va veni timpul în care această hrană duhovnicească va fi împărțită. Iar eu mă gândesc mereu la prima făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu lui Avraam: „toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”(Gen. 12:3). Apoi mă gândesc la porunca misionară a Domnului nostru: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile”(Mat. 28:19). Mă gândesc și la ceea ce a spus fratele Branham de repetate ori, și anume că ultimul mesaj va fi răspândit în toată lumea. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii 55 de ani, prin har. Ultimul mesaj a fost propovăduit în toate popoarele, în toate limbile, și toți cei ce sunt din Dumnezeu ascultă, cred și pot trăi pregătirea lor, prin har

Zuletzt angesehen