Predica din Krefeld - 2 mai 2021 (Transcrisa)


Cuvântul de introducere din 2Petru 1:4-11: (...). Iubiți frați și surori în Domnul, fiți binecuvântați cu binecuvântarea Dumnezeului atotputernic. Ce Cuvânt prețios ne-a fost citit! În predica de la Zürich ne-am referit la faptul că apostolii au scris epistole și că astfel de scrisori trebuie citite și luate personal. Scrisorile ne sunt adresate nouă personal. Ne vom mai întoarce imediat la lucrul acesta. Privim în urmă la 14 mai 1948 când a fost proclamat statul Israel. Frați și surori, noi trebuie să fim atenți la astfel de lucruri, chiar la faptul când smochinul devine fraged. În Osea 9:10 citim cum Domnul Dumnezeu spune: „Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, ca pe cele dintâi roade ale unui smochin”. După toate aceste milenii Israel se află din nou în patria lui. Domnul n-a vorbit doar la modul general despre timpul sfârșitului în care am ajuns, dar de asemenea îndeosebi ce privește Israelul, iar pentru aceasta suntem recunoscători. Desigur pe noi ne interesează făgăduințele pe care Domnul Dumnezeu le-a dat Adunării, iar noi ne vom referi la aceste lucruri. Noi am accentuat că Dumnezeu face totul conform Cuvântului Său, că mai întâi El dă făgăduințe, iar când sosește timpul El împlinește ceea ce a făgăduit. Voi toți știți că înainte ca o însărcinare divină să poată fi îndeplinită trebuie ca Domnul să fi dat această însărcinare. El trebuie să fi dat însărcinarea, El trebuie să spună exact ce are de făcut un rob. El i-a spus lui Noe ce trebuie să facă și cum s-o facă, El i-a spus lui Moise și tuturor prorocilor. Domnul Dumnezeu a dat indicații și lui Pavel până la fratele Branham. Dacă fratele Branham n-ar fi avut o însărcinare divină, dacă n-ar fi existat un 11 iunie 1933 atunci scriptura din Mal. 4:5: „Iată, vă voi trimite pe Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşătoare” astăzi încă n-ar fi împlinită. 

Zuletzt angesehen