Predica din Krefeld - 4 octombrie 2014


Fratele Miskis: Matei 13:11: „Isus le-a răspuns: «Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat”. V. 16-17: „Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud! Adevărat vă spun că, mulţi proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi şi nu le-au auzit»”. Fratele Frank: Amin. Luaţi loc. Vă spun bun venit din toată inima mea în scumpul Nume al Domnului nostru, în special tuturor acelora care au venit de peste ocean, din Canada, din Statele Unite şi de pretutindeni, de aproape şi de departe. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze împreună. Şi El să binecuvânteze pe toţi aceia care sunt conectaţi on-line în toată lumea, începând cu Noua Zeelandă şi pe tot globul. Dumnezeu este prezent. Dumnezeu a făcut lucruri mari. Noi am auzit în Cuvântul de introducere: „Ferice de ochii voştri fiindcă văd; şi de urechile voastre fiindcă aud!” Mai întâi trebuia să auzim, ca să vedem că se împlineşte în faţa ochilor noştri ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Credinţa vine în urma auzirii. Trebuie să auzim şi după aceea, ceea ce auzim din Cuvânt ne este descoperit, apoi o vedem împlinit şi apoi putem primi binecuvântarea pentru ochi şi urechi. 

 

Vazut ultima data