Predica din Krefeld - 5 mai 2013


 

 

[Un frate: 1 Pet. 1.22-25: „Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie” (...)].

[Are loc binecuvântarea unor copilaşi].

Este adevărat, de asemenea, că atunci când a umblat El pe pământ, copilașii au fost aduși la El. El i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. […]

 

Doamne iubit, Dumnezeu veșnic credincios, aici stă o familie întreagă și noi Ți-o aducem ție: pe tatăl, mama și patru copii. Dumnezeule din cer, a sosit timpul când părinții care cred își dedică, de asemenea, copiii lor Ție. Ei îi aduc la Tine. Primește-i, Doamne, binecuvântează copiii într-un mod deosebit. Noi Ți-i dedicăm și ne rugăm pentru toată familia, ca binecuvântarea Ta să fie peste întreaga familie, într-un mod vizibil, trăit. Ție, Dumnezeul Atotputernic, Îți mulțumim din toată inima, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 

 

Vazut ultima data