Rezumat video aprilie 2016

Rezumat video aprilie 2016

 

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. 

Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru adunările pe care le-am avut la sfârșitul acesta de săptămână care a trecut. Au venit credincioși din întreaga Europă, din Statele Unite ale Americii, din diferite țări din Africa. Și Domnul ne-a binecuvântat din nou, iar Cuvântul Său prețios nu se va întoarce niciodată gol, ci va împlini scopul pentru care a fost trimis.

Așa cum știu toți, revenirea lui Hristos, a doua venire a Domnului nostru, este subiectul principal despre care predicăm și pregătirea noastră spre a fi gata când El va reveni, spre a-L întâlni – așa cum zice Scriptura – în văzduh, iar apoi să fim cu El pentru totdeauna. 

În 1 Ioan 2:28 citim:

“Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El.”

 

Vazut ultima data