Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB14)


Aceste predici sunt transmise în multe ţări cu scopul de a împărtăşi Cuvântul scump al lui Dumnezeu cu cât de mulţi oameni.

Eu îmi dau seama cu adevărat că timpul de har a început, dar şi că acest timp de har va avea un sfârşit. Eu cred că acum noi suntem foarte aproape de revenirea lui Hristos şi de aceea aceasta a devenit tema noastră principală. Noi predicăm şi noi învăţăm despre cea de a doua venire a lui Hristos, despre chemarea afară, despre timpul pregătirii pentru a ne pune în concordanţă cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Lui, şi ne întoarcem la adevăratul model biblic de practică şi învăţătură, aşa cum au fost la început.

În Tit 1.1-2 citim: ,,Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă”. 

Vazut ultima data