Trei feluri de credinciosi

Trei feluri de credinciosi

Noi vrem să ne aplecăm capetele. În timp ce avem capetele şi inimile noastre aplecate, aş dori să ştiu câţi doresc să-i amintim în rugăciune. Ridicaţi pur şi simplu mâna voastră şi spuneţi: „Doamne, adu-ţi aminte, o Doamne!“ Sunt multe cereri pentru rugăciune; şi batiste sunt aici pe amvon.

Scumpe Tată ceresc, în seara aceasta suntem iarăşi adunaţi sub acoperişul acesta, unde ne-ai întâlnit de atâtea ori şi unde ne-ai vestit dragostea Ta. Şi noi încercăm să ne exprimăm într-un mod smerit dragostea şi mulţumirea noastră pentru ceea ce ai făcut pentru noi. În seara aceasta venim iarăşi ca un popor nevoiaş, Doamne, căci avem nevoie de Tine tot timpul. Noi ştim că acesta va fi strigătul atât timp cât trăim pe pământ, căci suntem într-o luptă. Luptă continuă, şi Tu ne-ai spus dinainte că duşmanul va fi ca un leu care rage. El este liber printre oameni. Noi putem vedea asta peste tot...

Vazut ultima data