Predica din Zurich - 30 Iunie 2019


Cuvântul de introducere din Ef. 1:3-23 (...).

Bun venit tuturor! Îi suntem mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru că ne putem aduna împreună pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. O spun liber şi deschis, deja am primit predica citită din Ef. 1, într-un singur capitol au fost atinse şi tratate toate temele: alegerea, alegerea înaintea întemeierii lumii, Sângele care a fost vărsat pentru noi, Sângele noului legământ, într-un singur capitol a fost spus totul, chiar şi pecetluirea cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării noastre. O Evanghelie deplină, o mântuire deplină. Îi aducem mulţumire Domnului pentru aceasta. Domnul să ne binecuvânteze pe toţi cei ce suntem aici şi pe toţi cei ce urmăresc vestirea în direct.

Vizualizat cel mai recent