Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Ewald Frank - Vindecarea divina
Vindecarea divina
Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al lui Isus Hristos! În predica de astăzi doresc să mă refer la Filipeni 1:6 și versetele 9 și 10. Aici, Pavel scrie: „Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună...
Ewald Frank - Predica de la Radio Luxemburg noie – dece 1967
Predica de la Radio Luxemburg noie – dece 1967
Eu vă salut pe toţi cordial în Numele preţios al Domnului Isus Hristos cu aceste cuvinte din 1Tesaloniceni 5:23-24 : “Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi duhul vostru sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite...
Ewald Frank - Botezul cu Duhul Sfant - 1974 - la Radio Luxemburg
Botezul cu Duhul Sfant - 1974 - la Radio Luxemburg
Stimaţi ascultători! În această duminică de Rusalii, vă salut într-un fel deosebit, în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos. Noi citim astăzi din Fapte 2:1-4; “În ziua cinzecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din...
Ewald Frank - Predica la Radio Luxemburg nr 265 - Sfintirea 0 1978
Predica la Radio Luxemburg nr 265 - Sfintirea 0...
Stimaţi ascultători! Vă salut din inimă în scumpul Nume al lui Isus Hristos. În următoarele emisiuni voi vorbi despre noţiunea de „ sfinţire ” şi am să citesc din 1 Tesaloniceni 5:23: ”Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe...
Evanghelia.ro - Radio Luxemburg - Trairea personala cu Dumnezeu - 1
Radio Luxemburg - Trairea personala cu Dumnezeu...
„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt” ( 1Cor 15.10). Pavel era un bărbat plin de râvnă pentru legea lui Moise. El a şezut la picioarele lui Gamaliel şi era convins de învăţătura fariseilor şi cărturarilor. Pentru el creştinii erau nişte...
Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg august 1969. Cel ce va birui
Predica de la Radio Luxemburg august 1969. Cel...
Stimaţi ascultători. Vă salut din inimă în scumpul Nume al Domnului Isus cu cuvântul din Apocalipsa 21:7: “ Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.” Astăzi doresc să vorbesc îndeosebi...
Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg august 1969. Imparatia lui Dumnezeu
Predica de la Radio Luxemburg august 1969....
Stimaţi ascultători, astăzi dorim să vorbim despre noţiunea “Împărăţia lui Dumnezeu”. “ Vie Împărăţia Ta.. . ”, aceste cuvinte sunt scrise în Matei 6:10. Ele aparţin de rugăciunea care ne este cunoscută, ”Tatăl nostru”. “Vie Împărăţia...
Ewald Frank - Predica de la Radio Luxemburg august 1969. Voia lui Dumnezeu
Predica de la Radio Luxemburg august 1969. Voia...
Stimaţi ascultători, astăzi vorbim despre voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta doresc să citesc Matei 6:10 “Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” Că se face voia lui Dumnezeu în cer, este de înţeles, dar în această...
Ewald Frank - Predica la Radio Luxemburg august 1969. Hrana obtinuta de la Dumnezu
Predica de la Radio Luxemburg august 1969....
Astăzi dorim să încheiem preţioasele gânduri din “Tatăl nostru”. Noi vom citi un cuvânt din Matei 6:11: “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.” Cei mai mulţi oameni fac cumpărături dinainte şi nici nu se gândesc să-L...
Ewald Frank - Radio Luxemburg - Trairea personala cu Dumnezeu - 2
Radio Luxemburg - Trairea personala cu Dumnezeu...
Stimaţi ascultători! Din inimă vă salut în scumpul Nume Isus. Ultima predică despre experienţa Rusaliilor a atins multe inimi şi a mişcat unele suflete. Niciodată înainte, în tot timpul de la începutul bisericii nou testamentare nu a...
Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg 1974
Predica de la Radio Luxemburg 1974
Vă salut din toată inima în scumpul Nume al Domnului! Şi astăzi dorim să vorbim despre importanţa trăirii evenimentului de la Rusalii în viaţa noastră. Citesc din Fapte 1:4-5: “Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de...
Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg nr.6
Predica de la Radio Luxemburg nr.6
Vă salut pe toţi cordial în Numele Domnului prin cuvintele de la 1 Împăraţi 2:3-4 “Păzeşte poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblând în căile Lui şi păzind căile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este...
Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg nr.5
Predica de la Radio Luxemburg nr.5
Vă salut pe toţi cordial în Numele Domnului, prin aceste cuvinte din Ezechiel 12:28 “De acea spune-le: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: “Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele, ci cuvântul pe care-l voi rosti, se va împlini,...
Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg nr.4
Predica de la Radio Luxemburg nr.4
Vă salut pe toţi cordial în Numele Domnului cu cuvântul din Ieremia 7:23 “Ascultaţi glasul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu.” Prin gura prorocului Său, Domnul adresează acest cuvânt poporului Israel. Această...
Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg nr.3
Predica de la Radio Luxemburg nr.3
Vă salut din toată inima în preţiosul Nume al Domnului Isus Hristos. Tot ceea ce El a descoperit aparţine pentru totdeauna poporului Său. Tot ceea ce face Dumnezeu, este făcut pentru veci şi El nu revine asupra lor. Hotărârile Sale nu...
Ewald Frank - Predica de la Radio Luxemburg nr.2
Predica de la Radio Luxemburg nr.2
Vă salut pe toţi cordial, în preţiosul Nume al Domnului Isus Hristos, prin aceste cuvinte ale proorocului Habacuc: “Domnul mi-a răspuns şi a zis: “Scrie prorocia şi sapă-o pe table, ca să se poată citi uşor! Căci este o prorocie, a cărei...
Ewald Frank - Duminica Floriilor
Duminica Floriilor
Duminica Floriilor Pentru mesajul de astăzi doresc să folosesc ca bază Matei 21. Această duminică este numită „Duminica floriilor”, ca amintire a acelui 2 aprilie, care de asemenea a fost o zi de duminică, atunci când Hristos a intrat în...
Ewald Frank - Rugaciunea de Mare Preot a lui Isus
Rugaciunea de Mare Preot a lui Isus
Rugăciunea de Mare Preot a lui Isus – partea I-a Doresc să spun împreună cu Pavel: „Și, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării” (2 Corinteni 4:3). Astăzi dorim să vorbim despre Ioan...
Ewald Frank - Invierea Domnului
Invierea Domnului
Învierea Domnului Creștinătatea de pe întreg pământul își aduce aminte de Paște, de cea mai mare biruință a tuturor timpurilor, de învierea slăvită a Domnului nostru Isus Hristos. Noi ne putem striga unii altora: „Isus trăiește!” El a...
Vazut ultima data