Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Scrisoare circulara -  decembrie 2020
Scrisoare circulara - decembrie 2020
Din inimă vă salut pe toți frații și surorile din întreaga lume în Numele scump al Domnului și Răscumpărătorului nostru Isus Hristos, cu Cuvântul din 1 Ioan 2:27: „Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi (tot...
Scrisoare circulara - aprilie 2020
Scrisoare circulara - aprilie 2020
Îi salut pe toți credincioșii, pe toți frații și surorile din toată lumea cu Cuvântul din 2 Pet. 3:9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu...
Scrisoare circulara din octombrie 2019
Scrisoare circulara din octombrie 2019
Salutări din inimă tuturor fraților și surorilor din întreaga lume în Numele DOMNULUI Isus Hristos, cu Cuvântul din Apoc. 1:1-3: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se...
Scrisoare circulara aprilie-mai 2019
Scrisoare circulara aprilie-mai 2019
Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI nostru Isus Hristos, cu textul din 2 Petru 3:9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi...
Scrisoarea circulara din decembrie 2018
Scrisoarea circulara din decembrie 2018
Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI nostru Isus Hristos, cu textul din 1 Tes. 3:13: „Ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la...
Scrisoare circulară din aprilie 2018
Scrisoare circulară din aprilie 2018
Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI și Mântuitorului nostru Isus Hristos, cu textul din Ioan 8:31: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei...”. Prorocul Mica s-a ridicat...
Scrisoarea circulara din octombrie 2017
Scrisoarea circulara din octombrie 2017
Din toată inima îi salut pe toți adevărații credinciosi biblici din toate țările şi limbile în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, cu textul din 1 Tim. 6:14-15: „Să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină, până la arătarea...
Scrisoare circulara aprilie 2017
Scrisoare circulara aprilie 2017
Doresc să-i salut din adâncul inimii pe toţi fraţii şi pe toate surorile din întreaga lume în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, cu textul din Apoc. 1:1: „Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate...
Scrisoare circulara decembrie 2016
Scrisoare circulara decembrie 2016
Doresc să-i salut din adâncul inimii pe toţi fraţii şi pe toate surorile din întreaga lume în scumpul şi sfântul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru, cu textul din 1Cor. 4:1-2: „Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori...
Scrisoare circulara august 2016
Scrisoare circulara august 2016
Din adâncul inimii vă salut pe toţi cu versetul din Evr. 1:1-2: „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus...
Scrisoare circulara - 2015 decembrie
Scrisoare circulara - 2015 decembrie
Vă salut pe toți din adâncul inimii cu Cuvântul din Fapte 26:22: ,,Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta; şi am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce...
Scrisoarea circulara aprilie 2015
Scrisoarea circulara aprilie 2015
Salutări din inimă tuturor fraţilor şi surorilor din întreaga lume în Numele Domnului Isus Hristos, cu Cuvântul din Evrei 9:28: „Tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua...
Scrisoare circulara 2014 octombrie-decembrie
Scrisoare circulara 2014 octombrie-decembrie
Cele mai călduroase salutări tuturor fraţilor şi surorilor din întreaga lume în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos, cu propriile Lui cuvinte din rugăciunea de Mare Preot: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe...
Scrisoare circulara 2014 martie-aprilie
Scrisoare circulara 2014 martie-aprilie
Doresc să transmit salutări din inimă tuturor adevăraţilor credincioşi biblici din toată lumea în scumpul şi sfântul Nume al Domnului nostru Isus Hristos, împreună cu versetul care se adresează Miresei care s-a pregătit şi va lua parte...
Scrisoare circulara 2013 octombrie
Scrisoare circulara 2013 octombrie
Doresc să vă transmit salutări din inimă tuturor, din întreaga lume, cu următorul verset: „Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie” (1...
Scrisoare circulara 2013 martie
Scrisoare circulara 2013 martie
Din inimă doresc să vă salut pe toţi cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL din Isaia 46:10: „Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce...
Scrisoare circulara 2012 decembrie
Scrisoare circulara 2012 decembrie
„Maranata” a fost cuvântul de ordine între credincioşii din Biserica primară. Ei trăiau în aşteptarea apropiatei reveniri a lui Hristos şi erau o inimă şi un suflet. Aceasta a fost şi nădejdea de care s-au ţinut strâns în timpul...
Scrisoare circulara 2012 aprilie
Scrisoare circulara 2012 aprilie
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din inimă pe toţi în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Efeseni 3:3-4, care mi se aplică pe deplin mie şi tuturor adevăraţilor credincioşi din acest timp: „Prin...
Scrisoare circulara 2011 decembrie
Scrisoare circulara 2011 decembrie
Iubiţi fraţi şi surori în Isus Hristos, vă salut din inimă pe toţi cu ocazia sfârşitului de an 2011 şi vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu pentru anul ce vine. Să permitem Cuvântului lui Dumnezeu să ne vorbească într-un mod puternic:...
Scrisoare circulara - 2011 octombrie
Scrisoare circulara - 2011 octombrie
Vă salut pe toţi din adâncul inimii în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos, cu versetul din Gen. 2: 1-2: „Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe...
Scrisoare circulara 2011 mai
Scrisoare circulara 2011 mai
Vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Luca 21.28: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”. În...
Scrisoare Circulara - 2010 Decembrie
Scrisoare Circulara - 2010 Decembrie
Vă salut din inimă pe toţi, iubiţii mei fraţi şi surori din întreaga lume cu Cuvântul din 1 Tesaloniceni 2:13: „De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit...
Scrisoare Circulara - 2010 Mai
Scrisoare Circulara - 2010 Mai
Din adâncul inimii vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, cu următorul text din Matei 4:4: „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura...
Scrisoare Circulara - 2009 Decembrie
Scrisoare Circulara - 2009 Decembrie
Din adâncul inimii vă salut pe toţi în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos cu următorul verset din Is. 46:10: „Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic:,,Hotărârile...
Scrisoare Circulara - 2009 Septembrie
Scrisoare Circulara - 2009 Septembrie
„Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu” (1 Cor. 4.1). Într-adevăr, Pavel şi-a ales bine cuvintele: „Iată cum trebuie să fim priviţi noi…” . Dar ce ar fi...
Scrisoare Circulara - 2009 Aprilie
Scrisoare Circulara - 2009 Aprilie
Vă salut pe toţi, iubiţii mei fraţi şi surori din toate ţările, cu cuvântul din Rom.1:1-5 : „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte...
Scrisoare Circulara - 2008 Decembrie
Scrisoare Circulara - 2008 Decembrie
Doresc să transmit salutări deosebite în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru, tuturor fraţilor şi surorilor din întrega lume, împreună cu un pasaj din Efes.1:1-14: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de...
Scrisoare Circulara - 2008 Martie
Scrisoare Circulara - 2008 Martie
Dorim să vă salutăm din inimă pe toţi, în întreaga lume, în Numele scump al DOMNULUI şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, cu următorul verset biblic din Isaia 14.26-27 : “Iată hotărârea luată împotriva întregului pământ, iată mâna,...
Scrisoare Circulara - 2007 Decembrie
Scrisoare Circulara - 2007 Decembrie
Dorim să transmitem salutări deosebite tuturor fraţilor şi surorilor din toate ţările şi de pe toate continentele, cu textul din 2Cor.4:5,6: „Noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru...
Scrisoare circulara - 2007 octombrie
Scrisoare circulara - 2007 octombrie
Vrem să îi salutăm în mod deosebit pe fraţii şi surorile noastre în Isus Hristos, DOMNUL nostru, din toate naţiunile pământului. În această scrisoare circulară vom încerca să arătăm responsabilitatea care însoţeşte o chemare şi o...
Scrisoare circulara 2007 martie
Scrisoare circulara 2007 martie
Vă salut pe toţi în Numele DOMNULUI nostru Isus Hristos, cu Cuvântul din Matei 16:16, adevărata mărturisire a apostolului Petru, mărturisire care va fi dată şi fiecăruia dintre noi, prin descoperire: Simon Petru, drept răspuns, I-a zis:...
Scrisoare Circulara - 2006 Decembrie
Scrisoare Circulara - 2006 Decembrie
Dragi fraţi şi surori în Hristos, vă salut în Numele scump al lui Isus Hristos, cu cuvântul din Rom. 9:24-26: „Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri, după cum zice în Osea: „Voi numi „popor al Meu”, pe cel ce...
Scrisoare circulara - 2006 aprilie
Scrisoare circulara - 2006 aprilie
Dragi fraţi şi iubite surori de aproape şi de departe, vă salut din toată inima în Numele Domnului nostru Isus Hristos cu textul din Apocalipsa 4:11: ”Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci...
Scrisoare circulara - 2005 decembrie
Scrisoare circulara - 2005 decembrie
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, vă salut din inimă cu textul din Faptele Apostolilor 20.26-27: „De aceea vă mărturisesc astăzi, că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui...
Scrisoare circulara - 2005 septembrie
Scrisoare circulara - 2005 septembrie
Dragi fraţi şi surori în Hristos, Dragi prieteni ai Misiunii, Vă salut pe toţi în Numele scump al DOMNULUI Isus Hristos. În legătură cu evenimentele actuale, am ales următoarea afirmaţie introductivă: „Iată că v-am spus dinainte” (Matei...
Scrisoare circulara - 2005 martie
Scrisoare circulara - 2005 martie
Din inimă vă salut pe toţi, dragii mei fraţi şi surori, în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru, cu întrebarea arzătoare din Isaia 21,11: „Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte?“ (germană -...
Scrisoare circulara - 2004 noiembrie/decembrie
Scrisoare circulara - 2004 noiembrie/decembrie
Vă trimit salutări din inimă tuturor celor care aţi fost ajunşi de vestirea Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu şi celor care urmează să mai fie atinşi de vestirea lui. Referindu-se la Isaia 40:8, apostolul Petru scrie în versetul 25 al...
Scrisoare circulara - 2003 decembrie
Scrisoare circulara - 2003 decembrie
Vă salut pe toţi cei care faceţi parte din Biserica lui Isus Hristos din lumea întreagă, cu 2 Petru 3:9, „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii”. Au trecut două mii de ani de când Domnul nostru a făgăduit că...
Scrisoare circulara - 2002 decembrie
Scrisoare circulara - 2002 decembrie
Dragi fraţi şi surori din întreaga lume, vă transmit salutări din inimă în scumpul Nume al lui Isus Hristos, cu acest cuvânt din Apocalipsa 3:21: „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am...
Scrisoare circulara - 2001 Editia
Scrisoare circulara - 2001 Editia
Tuturor celor dragi şi preaiubiţi, aleşi de Dumnezeu în Hristos şi împrăştiaţi pe toată faţa pământului: vă salut în cel mai sfânt şi mai scump Nume, cel al Domnului nostru Isus Hristos. Cea mai importantă sarcină pe care o avem în acest...
Scrisoare circulara - 2000 Editia
Scrisoare circulara - 2000 Editia
Salutări deosebite adevăraţilor credincioşi, copiii lui Dumnezeu din întreaga lume care cred aşa cum zice Scriptura, în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos, cu Cuvântul din Evrei 10:36-37: “Căci aveţi nevoie de răbdare, ca după...
Scrisoare circulara 1998 decembrie
Scrisoare circulara 1998 decembrie
Vă salut din inimă pe toţi cei din apropiere şi din depărtare în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Ioan 15, vers. 18-20: » Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi în lume,...
Scrisoare circulara - 1998 aprilie
Scrisoare circulara - 1998 aprilie
Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului şi Răscumpărătorului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Apoc. 1:1-3: „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se...
Scrisoare circulara - 1997 decembrie
Scrisoare circulara - 1997 decembrie
Vă salut din inimă cu Cuvântul din 1 Tesaloniceni 4, 15-18: »Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului : noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului , nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul , cu...
Scrisoare circulara - 1997 aprilie
Scrisoare circulara - 1997 aprilie
Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Apocalipsa 20, 6: „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai...
Scrisoare circulara - 1996 decembrie
Scrisoare circulara - 1996 decembrie
Dragi fraţi şi surori, harul şi pacea lui Dumnezeu să fie cu voi. Vă salut din toată inima în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvântul pe care l-a vorbit văduva către Ilie, după ce fiul ei a fost înviat din morţi şi ea a...
Scrisoare circulara - 1996 aprilie
Scrisoare circulara - 1996 aprilie
Vă salut pe toţi din toată inima, pe cei de aproape şi de departe, în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvîntul din Apocalipsa 1 de la vers. 17b-18: ”Nu te teme! EU sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort,...
Scrisoare circulara - 1995 octombrie
Scrisoare circulara - 1995 octombrie
Vă salut pe toţi în Numele scump al lui Isus Hristos, cu Cuvîntul din Isaia 14, 27: „ Domnul oştirilor a luat această hotărîre: cine I se va împotrivi? Mîna Lui este întinsă: cine o va abate?“ Este ceva minunat să ştim că Dumnezeu a...
Scrisoare circulara - 1995 aprilie
Scrisoare circulara - 1995 aprilie
Dragi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din inimă în Numele scump al DOMNULUI cu cuvîntul din Efeseni 1, 3-5: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări...
Scrisoare circulara - 1994 decembrie
Scrisoare circulara - 1994 decembrie
Vă salut din inimă pe toţi în Numele scump al Domnului şi Răscumpărătorului nostru iubit, Isus Hristos, cu Isa. 40, 8b: „… dar cuvîntul Dumnezeului nostru rămîne în veac.“ Cu capitolul patruzeci, proorocul Isaia ne face o introducere a...
Scrisoare circulara - 1994 martie
Scrisoare circulara - 1994 martie
Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al DOMNULUI nostru Isus Hristos cu cuvîntul din Dan. 12, 9: "Du-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite pînă la vremea sfîrşitului." Daniel şi toţi proorocii Vechiului...
Scrisoare circulara - 1993 decembrie
Scrisoare circulara - 1993 decembrie
Vă salut pe toţi din inimă î n Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvîntul din Tit 1, 1 : „Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu, şi cunoştinţa adevărului,...
Scrisoare circulara - 1993 august
Scrisoare circulara - 1993 august
Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului Isus Hristos, cu cuvîntul din 2 Tim. 2,19: „Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, avînd pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sînt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte...
Scrisoare circulara - 1993 martie
Scrisoare circulara - 1993 martie
V ă salut din inimă pe to ţ i cu cuvîntul din Rom. 1 , 1-7 : „... adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile, între care...
Scrisoare circulara - 1992 decembrie
Scrisoare circulara - 1992 decembrie
Decembrie 1992 Vă salut pe to ţ i din inimă în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvîntul din Isaia 45, 11: “Aşa vorbeşte Domnul, Sfântul lui Israel, şi Făcătorul său: „Vrea cineva să Mă întrebe asupra viitorului, să-Mi...
Scrisoare circulara - 1992 aprilie
Scrisoare circulara - 1992 aprilie
Salutări deosebite tuturor în scumpul Nume al Domnului şi Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Pentru meditaţie am ales următorul text al apostolului Pavel : “ Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos ! El...
Scrisoare circulara - 1991 decembrie
Scrisoare circulara - 1991 decembrie
Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu Psalmul 139.23,24: “Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea...
Scrisoare circulara - 1999 decembrie
Scrisoare circulara - 1999 decembrie
Vă salut pe toţi, cei de departe şi de aproape, din est şi din vest, din nord şi din sud, în Numele scump şi drag al DOMNULUI nostru Isus Hristos, cu textul din 1 Timotei 1, 12: “Mulţămesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a...
Scrisoare circulara - 1991 aprilie
Scrisoare circulara - 1991 aprilie
În ultimul timp, această temă este discutată tot mai frecvent pe plan politic internaţional, încât ne putem aştepta ca unii să încerce o rezolvare prin forţă. În aceste ceasuri decisive ale istoriei mondiale, trebuie adus la ordinea...
Scrisoare circulara - 1990 decembrie
Scrisoare circulara - 1990 decembrie
Din inimă vă salut pe toţi în Numele Domnului Isus Hristos cu Cuvântul din Isaia 61:2 şi Luca 4:19: “... şi să vestesc un an de îndurare al Domnului“ . Ceea ce se înţelege prin “anul de îndurare“ , ştiu toţi cititorii Bibliei. Anul de...
Scrisoare circulara - 1990 octombrie
Scrisoare circulara - 1990 octombrie
Din inimă vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu Cuvântul din Luca 11:49 ,,De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis : ,,Le voi trimite prooroci şi apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor...
Scrisoare circulara - 1989 decembrie
Scrisoare circulara - 1989 decembrie
Vă salut pe fiecare din voi în scumpul Nume al Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Pentru meditaţie am ales următoarea afirmaţie a apostolului Pavel: “ Ţinând sus Cuvântul vieţii, aşa că, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda...
Scrisoare circulara - 1989 august
Scrisoare circulara - 1989 august
Vă salut din toată inima în Numele scump al Domnului Isus Hristos cu cuvântul din 1 Petru 3:8: „Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi” . Aici ne este spus cum ar trebui să fim, dar...
Scrisoare circulara - 1989 februarie
Scrisoare circulara - 1989 februarie
Vă salut din toată inima în Numele scump al Domnului Isus Hristos, cu acest cuvânt din Ţefania 3:12-13: „Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului. Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi...
Scrisoare circulara - 1988 decembrie
Scrisoare circulara - 1988 decembrie
Preaiubiţilor în Isus Hristos, Domnul nostru, din toate ţările şi toate limbile, vă salut cu 1Petru 1:24-25: „Căci orice făptura este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul...
Scrisoare circulara - 1988 octombrie
Scrisoare circulara - 1988 octombrie
Vă salut din inimă în Numele scump a Domnului nostru Isus Hristos, cu cuvântul din 1 Corinteni 2:12-13: „Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin...
Scrisoare circulara - 1987 decembrie
Scrisoare circulara - 1987 decembrie
Vă salut din inimă cu acest cuvânt din Psalmul 65.11: “ Încununezi anul cu bunătăţile Tale…” . Iată că încă un an se apropie de sfârşit. A fost un an plin de binecuvântări care a adus multă roadă pentru veşnicie. Îi mulţumim Domnului...
Scrisoare circulara - 1987 august
Scrisoare circulara - 1987 august
Vă salut din inimă pe toţi în scumpul Nume al Domnului, cu cuvântul din Tit 1:1-3: „ Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu...
Scrisoare circulara - 1987 martie
Scrisoare circulara - 1987 martie
Harul şi pacea lui Dumnezeu să fie cu toţi prin Isus Hristos, Domnul nostru. Eu vă salut pe toţi ca aleşi ai lui Dumnezeu şi binecuvântaţi în Hristos cu Cuvântul din Isaia 43:1-2: ,, Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi...
Scrisoare circulara - 1986 martie
Scrisoare circulara - 1986 martie
Salutări călduroase tuturor fraților și surorilor în Numele scump al Domnului, cu Cuvântul din Fapte 2:47: „Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau...
Scrisoare circulara - 1985 decembrie
Scrisoare circulara - 1985 decembrie
Vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos. Anul acesta se încheie. Împreună avem privilegiul de a lua parte la tot ceea ce face Dumnezeu în Împărăţia Sa în timpul acesta. El face de cunoscut poporului Său...
Scrisoare circulara - 1985 ianuarie
Scrisoare circulara - 1985 ianuarie
Tuturor preaiubiţilor în Hristos, salutări în numele scump al Domnului Isus Hristos. Anul 1984 a venit şi a trecut. Niciuna dintre ocaziile pierdute de noi nu se va mai întoarce vreodată. Să privim împreună realitatea în faţă şi să fim...
Scrisoare circulara - 1984 martie
Scrisoare circulara - 1984 martie
Vă salut din inimă pe toţi în Numele Domnului. Pentru introducere voi citi textul din Luca 11:33-36, unde Domnul a spus: „Nimeni n-aprinde o lumină, ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă; ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei...
Scrisoare circulara - 1983 septembrie
Scrisoare circulara - 1983 septembrie
“Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. Nici o făptură nu este...
Scrisoare circulara - 1983 mai
Scrisoare circulara - 1983 mai
„Ziua aceasta este închinată Domnului, Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi şi să nu plângeţi!”... „căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” (Neemia 8.9,10) Poporul lui...
Scrisoare circulara - 1983 aprilie
Scrisoare circulara - 1983 aprilie
Vă salut pe toţi din inimă cu Psalmul 50:5 „ Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul Vechiului Testament şi, de asemenea, cu Biserica Noului Testament. În...
Scrisoare circulara - 1982 septembrie
Scrisoare circulara - 1982 septembrie
Vă salut din adâncul inimii în preţiosul Nume al preaiubitului nostru Mântuitor şi Domn, Isus Hristos. Luăm ca bază a meditaţiei noastre acest cuvânt al apostolului Pavel din 1 Corinteni 15.10 : „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt.”...
Scrisoare circulara - 1982 aprilie
Scrisoare circulara - 1982 aprilie
Vă salut din inimă pe toţi în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos, cu versetele din Fapte 22:14-15 „ Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit, şi să auzi cuvinte din gura Lui; căci Îi vei fi...
Scrisoare circulara - 1981 ianuarie
Scrisoare circulara - 1981 ianuarie
Vă salut din toată inima în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos cu Cuvântul din Apocalipsa 5:12 „Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava...
Scrisoare circulara - 1980 noiembrie
Scrisoare circulara - 1980 noiembrie
Vă salut pe toţi călduros în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu acest cuvânt din 2 Corinteni 13, 11-13: „ Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul...
Scrisoare circulara  - 1980 august
Scrisoare circulara - 1980 august
Eu vă salut din toată inima pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, cu cuvântul din Evrei 13:20-21: „ Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor...
Scrisoare circulara  - 1980 iunie
Scrisoare circulara - 1980 iunie
Din inimă vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului Isus Hristos. Acum eu mă aflu pe insula Patmos şi am vizitat locul unde Ioan şi-a petrecut timpul când a primit descoperirea lui Isus Hristos din Cartea Apocalipsei. Într-o linişte...
Scrisoare Circulara - 1980 Mai
Scrisoare Circulara - 1980 Mai
Din toată inima vă salut pe toţi în Numele Domnului Isus Hristos, cu cuvântul din 1Petru 4:7-11: „ Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste...
Scrisoare Circulara - 1980 Martie
Scrisoare Circulara - 1980 Martie
Dragi fraţi şi surori, vă salut în Numele Domnului Isus Hristos. Astăzi dorim să ne adâncim în studiul epistolei către Evrei 12:22, 23. „Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui viu, Ierusalimul ceresc, de...
Scrisoare circulara - 1979 iunie
Scrisoare circulara - 1979 iunie
Vă salut pe toţi din inimă în Numele Domnului Isus Hristos, prin acest cuvânt din Coloseni 1:9-14: „ De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii...
Scrisoare circulara - 1978 septembrie
Scrisoare circulara - 1978 septembrie
Vă salut pe toţi în numele scump al lui Isus Hristos cu cuvântul din Isaia 41:13 „Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ‚Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajut or!‘“ Aş dori să-i vorbesc fiecăruia din...
Scrisoare circulara - 1978 februarie
Scrisoare circulara - 1978 februarie
Vă salut în numele scump al Domnului Isus Hristos, cu Ieremia 20:9 “Dacă zic: ‘Nu voi mai pomeni de El şi nu voi mai vorbi în numele Lui!’ iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu...
Scrisoare circulara 1976 octombrie
Scrisoare circulara 1976 octombrie
Vă salut pe toţi din inimă în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvintele din 1Cronici28:20: „ Întăreşte-te, îmbărbătează-te şi lucrează, nu te teme şi nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine....
Scrisoare circulara - 1976 aprilie
Scrisoare circulara - 1976 aprilie
Din inimă vă salut pe toţi, în toată Europa şi în toată lumea în scumpul Nume al Domnului Isus Hristos, cu Cuvântul din Fapte. 1, 3 : „După patima Lui, li S'a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătîndu-li-Se deseori timp de patruzeci de...
Scrisoare circulara 1976 ianuarie
Scrisoare circulara 1976 ianuarie
Îi salut din toată inima, în preţiosul Nume al lui Isus Hristos, pe toţi fraţii şi surorile şi pe toţi prietenii care au părtăşie cu noi în dragostea lui Dumnezeu, cu cuvântul din Ps. 89:7: „Dumnezeu este înfricoşat în adunarea cea mare...
Scrisoare circulara - 1972 decembrie
Scrisoare circulara - 1972 decembrie
Îi salut din inimă pe toţi cititorii, în Numele Domnului, conform Cuvântului din Apocalipsa 3: 8: „… iată, ţi–am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide …” . Acest Cuvânt s-a împlinit de multe ori de-a lungul...
Scrisoare circulara - 1975 decembrie
Scrisoare circulara - 1975 decembrie
Din inimă salut pe toţi cititorii şi ascultătorii predicilor, în Numele Domnului Isus Hristos, cu textul biblic din Habacuc 1:5: „Aruncaţi-vă ochii printre neamuri, şi priviţi, uimiţi-vă şi îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre voi face...
Scrisoare circulara 1974 septembrie
Scrisoare circulara 1974 septembrie
Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului nostru, cu Tit 1:1-3 : “Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia,...
Scrisoare circulara 1974 februarie
Scrisoare circulara 1974 februarie
„Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale: „Eu, Domnul am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, eu am întins pământul. Cine era cu Mine? Eu zădărnicesc semnele...
Scrisoare circulara 1973 mai
Scrisoare circulara 1973 mai
Salut din inimă pe toţi cititorii acestei scrisori, în Numele Domnului Isus Hristos, cu acest verset din Romani 8. 14: „…căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” Acest pasaj din scripturi nu scoate...
Scrisoare circulara - 1972 august
Scrisoare circulara - 1972 august
Vă salut din inimă în Numele scump al lui Isus, cu aceste cuvinte din Isaia 54:14,15,17: „ Vei fi întărită prin neprihănire. Izgoneşte frica, căci n-ai nimic de temut, şi spaima, căci nu se va apropia de tine. Dacă se urzesc uneltiri, nu...
Scrisoare circulara - 1972 februarie
Scrisoare circulara - 1972 februarie
Îi salut din inimă pe toţi cititorii acestei scrisori, cu cuvântul din Zaharia 8:9 : „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Întăriţi-vă mâinile, cei ce auziţi astăzi aceste cuvinte din gura proorocilor, care au vorbit în ziua când s-a pus...
Vazut ultima data