Predica din Krefeld - 1 aprilie 2006


 Laudă şi mulţumire Domnului Dumnezeului nostru. Noi am cântat din toată inima şi ne-am gândit la Enoh: el a fost mutat şi nu a mai fost găsit pe pământ. La fel şi noi vom fi mutaţi şi nu vom mai fi găsiţi pe pământ. „Doi inşi vor fi în acelaşi pat; unul va fi luat şi altul va fi lăsat.” Fiecare cuvânt, fiecare gând exprimat în Sfânta Scriptură este preţios – te poţi adânci în acesta. Dacă mă gândesc că acum se sărbătoreşte cea de-a 197 aniversare de la naşterea lui Darwin, omul responsabil de inventarea teoriei evoluţioniste. În 1925 a avut loc în SUA prima dezbatere referitoare la această teorie – dacă să se înveţe sau nu, această teorie… Dar noi citim în Evrei 11 „Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” Când fiica lui în vârstă de 10 ani a murit de cancer, Darwin ar fi trebuit să se pocăiască şi să fi întrebat: „Ce vrei Tu să-mi spui prin aceasta?” Dar s-a întâmplat contrariul: el s-a întors împotriva lui Dumnezeu. Noi suntem recunoscători pentru harul pe care ni l-a dăruit Domnul, şi aş dori să vă urez tuturor bun venit, mai ales tuturor acelora care sunt azi aici pentru prima oară. Avem o vizită din Israel, o soră care l-a cunoscut pe fratele Mehnert, iar acum ea locuieşte împreună cu soţul ei la Düseldorf. Unde sunteţi? Vă rog să vă ridicaţi. Da, aceasta este noua familie – Dumnezeu să vă binecuvânteze în mijlocul nostru, într-un mod deosebit! 

Vazut ultima data