Predica din Krefeld - 4 iunie 2000

Evanghelia - Predica din Krefeld - 4 iunie 2000

Domnul ne-a dăruit lumina Lui, şi noi dorim să umblăm în această lumină. Noi am putea să mai citim multe versete biblice, dar acum este vorba de mai mult decât doar ca Cuvântul, voia, şi numele lui Dumnezeu să ne fie descoperite. Totul este preţios şi minunat, dar să citim acum şi ceea ce a scris Pavel colosenilor, în cap. 3 vers. 2-4.

“Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.” Isus Hristos a fost descoperirea personală a lui Dumnezeu. Noi ca fii şi fiice ai lui Dumnezeu, să ne supunem Capului, în trupul lui Hristos. Hristos este capul nostru, şi El doreşte să se descopere în toate mădularele trupului. Noi trebuie să ajungem până acolo încât nu doar profeţia biblică să se împlinească, ci toate făgăduinţele care au fost date, să se împlinească şi în vieţile noastre. Să fie o realitate dumnezeiască în vieţile noastre.

 Cu privire la pocăinţă, înnoire, naşterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt, indiferent ce ar fi, acestea trebuie să fie experienţele noastre cu Dumnezeu. Şi dacă au fost experienţele noastre personale, atunci noi avem pecetea primită direct de la Dumnezeu, pecetluirea cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu pecetluieşte aer, ci trebuie ca acolo să se găsească un conţinut preţios. Dacă cineva pecetluieşte ceva, acolo trebuie să existe lucrul cel mai preţios care poate exista. Altfel, poţi să laşi lucrul respectiv aruncat undeva într-un colţ. În Efeseni 1:13 este scris:

Vazut ultima data