Predica din Krefeld - 5 martie 2005

Evanghelia - Predica din Krefeld - 5 martie 2005

Laudă şi mulţumire să fie adusă Domnului. Aş dori şi eu să vă urez tuturor „bun venit” în Numele scump al Domnului şi Mântuitorului nostru. Noi am venit aici într-o aşteptare, şi cu siguranţă Dumnezeu va avea pentru fiecare câte ceva. În timp ce eram în camera de rugăciune şi ne rugam Domnului pentru adunarea ce va urma, dorinţa noastră a fost ca toţi, cu adevărat toţi să primească de la Domnul ceea ce au nevoie, ceea ce doresc de la Domnul, fie aceasta mântuire, vindecare - oricare ar fi cerinţa. Un frate scump mi-a spus: „Frate Frank, tu te rogi pentru toţi tinerii care vin la adunare. Dar aş dori să ne rugăm (soţul şi soţia doreau aceasta – n.tr.) şi pentru aceia care încă nu vin la adunare, ci ei încă mai rămân acasă şi cărora încă nu le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu.” Şi eu am fost de acord să ne rugăm împreună ca toţi cei care sunt rânduiţi pentru viaţa veşnică să fie chemaţi repede afară, pentru ca numărul să ajungă deplin şi pentru ca Domnul să poată reveni.

Vazut ultima data