Predica din Krefeld - 5 august 2006


Laudă şi mulţumiri Domnului Dumnezeului nostru. Noi deja simţim prezenţa lui Dumnezeu. Am cântat aceste cântări prin credinţă, am ascultat în credinţă Cuvântul lui Dumnezeu, iar acum este rândul nostru să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Zilele Bibliei sunt din nou aici. Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci. Azi avem de transmis multe salutări din lumea întreagă. [Fratele Frank transmite salutări din partea fraţilor, şi-i salută pe aceia care sunt veniţi pentru prima dată – n.tr.] În acelaşi fel, vă dorim tuturor bun venit. Ne bucurăm că ne putem aduna ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu şi ca să fim aduşi la zi în Împărăţia lui Dumnezeu, ca să urmărim semnele vremii. Domnul nostru însuşi a spus-o: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” Nu vom intra în detalii referitoare la ceea ce se întâmplă acum în Orientul mijlociu. Ne rugăm într-un mod deosebit pentru Israel. Un adevărat creştin biblic iubeşte evreii dar nu-i urăşte pe musulmani. Noi îi iubim pe toţi. Îmi aduc aminte cu plăcere de adunările din ţările musulmane. Cei mai amabili oameni pe care iam întâlnit vreodată – în afară de voi, şi în afară de cei din Europa şi restul lumii – sunt cu adevărat egiptenii. Nu vă puteţi închipui cât sunt de ospitalieri. Împreună cu fratele Menard am avut multe adunări acolo – până la Alexandria. Şi cu adevărat acolo am avut impresia că am fost iubiţi din inimă. Până acum am predicat în exact 12 ţări musulmane. Pretutindeni sunt credincioşi – în toate popoarele, limbile şi naţiunile, aşa cum i-a făgăduit Dumnezeu lui Avraam în Gen. 12 în prima făgăduinţa dată lui: „toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” Şi cum o spune Pavel în Galateni 3, şi anume că în Hristos sunt binecuvântate toate neamurile. Pavel a spus-o de asemenea în Fapte 13: „iată că ne întoarcem spre Neamuri. Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Team pus ca să fii Lumina Neamurilor…” Noi ne rugăm într-un mod deosebit pentru Israel. Israelul este poporul ales de Dumnezeu în domeniul firesc

Vazut ultima data