Predica din Krefeld - 3 septembrie 2006

Evanghelia.ro - Predica din Krefeld - 3 septembrie 2006

Amin! În scurt timp va fi realitate, Domnul va reveni, El va lua acasă Mireasa. Încă stă scris în Apoc. 19.7: „şi mireasa Lui s-a pregătit”. Nu este scris: „şi toate bisericile, şi toată creştinătatea s-a pregătit!”, ci „Şi mireasa Lui s-a pregătit”. Mireasa îl cunoaşte pe Mirele şi Mirele Îşi cunoaşte mireasa. A avut loc o întâlnire înainte, o promisiune a fost dată şi apoi vine şi ziua, cum este situaţia şi în sfera pământească, vine această zi înaltă, ziua de nuntă. Tot astfel va fi şi cu mireasa Mielului. Noi mulţumim lui Dumnezeu fiindcă ne putem număra în acest timp între cei care nu sunt doar credincioşi, ci noi să credem aşa cum spune Scriptura. Noi să fi şi înţeles ce a spus Ioan în 1 Ioan 5.10: „cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos.” Fraţi şi surori, aL crede pe Dumnezeu, a crede Cuvântul lui Dumnezeu este un cadou direct al lui Dumnezeu. Toţi ceilalţi cred răstălmăcirile proprii despre Cuvânt, dar poporul lui Dumnezeu crede Cuvântul în original şi îl primeşte din toată inima. Cum am spus noi deseori: unde Cuvântul este încă răstălmăcit nu este nici o descoperire, unde este descoperire Cuvântul nu mai este răstălmăcit, ci pur şi simplu ne-a fost dăruit ca un cadou din partea lui Dumnezeu. În ultimul cântec pe care l-a cântat corul, am auzit şi noi: „voi trebuie ca să fiţi născuţi din nou!” Domnul nostru spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 3 versetul 6: „ce este născut din carne, este carne”. „şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am spus: <>” Şi anume să fiţi născuţi din nou de sus. Despre aceasta am vorbit noi destul de des. 

Vazut ultima data