Duminica Floriilor

Ewald Frank - Duminica Floriilor

 Duminica Floriilor Pentru mesajul de astăzi doresc să folosesc ca bază Matei 21. Această duminică este numită „Duminica floriilor”, ca amintire a acelui 2 aprilie, care de asemenea a fost o zi de duminică, atunci când Hristos a intrat în Ierusalim. De pe Muntele Măslinilor, Învățătorul a trimis pe doi din ucenicii Săi pentru a aduce măgărița și mânzul ei, căci Domnul a avut trebuință de ei, pentru că trebuia să se împlinească Cuvântul prorocului Zaharia: „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe” (Zah. 9:9). „Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. Au adus măgărița și măgărușul, și-au pus hainele peste ei și El a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum” (Mat. 21:6-8).

Vazut ultima data