Invierea Domnului

Ewald Frank - Invierea Domnului

Învierea Domnului Creștinătatea de pe întreg pământul își aduce aminte de Paște, de cea mai mare biruință a tuturor timpurilor, de învierea slăvită a Domnului nostru Isus Hristos. Noi ne putem striga unii altora: „Isus trăiește!” El a plătit prețul pentru vina și păcatele noastre cu sângele Lui prețios și sfânt. Conform Scripturii, El a fost pus într-un mormânt. Dar în 1 Petru 3, începând de la versetul 19, citim ce s-a întâmplat între răstignire și înviere. În Duhul, El S-a dus ca să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară. În acest context, Petru se referă la zilele lui Noe, atunci când fiii lui Dumnezeu nu se mai lăsau cercetați de Duhul lui Dumnezeu și astfel au căzut în neascultare.

Vazut ultima data