Vindecarea divina

Ewald Frank - Vindecarea divina

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al lui Isus Hristos! În predica de astăzi doresc să mă refer la Filipeni 1:6 și versetele 9 și 10. Aici, Pavel scrie: „Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos… Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos”. În aceste versete se face referire la ziua lui Isus Hristos; este ziua revenirii lui Isus Hristos, atunci când El va reveni pentru a-i lua Acasă pe ai Săi, în comparație cu ziua Domnului, care va arde ca un cuptor. Pavel a fost preocupat și rugăciunea lui pentru credincioși a fost ca lucrarea începută în ei să ajungă la desăvârșire până în ziua lui Isus Hristos

Vazut ultima data