Cuvantul Domnului, viata vesnica - invataturile de baza -

Ewald Frank - Cuvantul Domnului, viata vesnica - invataturile de baza -

Iubiţi fraţi şi prieteni prin predica aceasta, dorim să vă prezentăm învăţăturile de bază a Sfintelor Scripturi. Cu ajutorul Domnului vom începe cu câteva texte introductive, ca să primim cu toţii o vedere generală, asupra lucrării lui Dumnezeu din toate veacurile şi mai ales din timpul de sfârşit.

În Evanghelia după Ioan 7.38, citim:

         " Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. " Apostolul Pavel spune:

          "...Evanghelia prin care sunteţi mântuiţi dacă o ţineţi, aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel degeaba aţi crezut. " ( 1 Corinteni 15 2.), iar în Galateni 1:11- 12. spune:

          " Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească, pentru n-am primit-o, nici n-m învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. "  El  nu  căuta    placă  oamenilor ci lui Dumnezeu.

( Galateni 1. 10 ). Ştiu că prin prezentarea acestor adevăruri biblice nu vom deveni populari, dar noi vrem să-i fim plăcuţi lui Dumnezeu. Tot apostolul Pavel mărturiseşte:

         " Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta."

         Acum, când noi vrem să vorbim de învăţăturile de bază din Sfânta Scriptură, vrem să ne ghidăm după textul din 2 Corinteni 13:1;

         " Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori " pentru că nici o învăţătură nu poate fi întemeiată pe un singur verset, ci noi avem nevoie de mărturia întregii Scripturi. Dorim ca aceste teme principale să ne zidească şi să ne întărească, în Isus Hristos, Domnul nostru. El să ne descopere conţinutul acestei predici, care vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul scrie evreilor:

Vazut ultima data