Predica din Krefeld - 1 iulie 2007 ora 10


Azi dimineaţă devreme am primit telefoane din Nairobi, Kinshasa, Africa de Sud, din diferite părţi – toţi sunt conectaţi, toţi sunt uniţi cu noi şi ascultă Cuvântul Domnului cu bucurie, şi-i sunt recunoscători lui Dumnezeu pentru acesta. Noi, de asemenea, îi salutăm pe toţi, oriunde s-ar afla ei, şi de oriunde ne ascultă. Ştim că [acestea] sunt zile pe care Dumnezeu ni le dăruieşte prin harul Său. Binecuvântat este acela care nu se poticneşte dacă este predicat ceva ce probabil nu s-a ştiut încă. Cu toţii ştiţi că pe Domnul L-au urmat mari mulţimi, dar când El a spus ceva ce ei n-au înţeles, atunci mulţi L-au părăsit şi nu L-au mai urmat. Vă rog, mergeţi pe calea Domnului până la sfârşit, până când noi împreună ajungem de la credinţă la vedere. Unele lucruri sunt greu de înţeles. Pavel deja a scris acest lucru, apoi Petru s-a referit la aceasta în ultima [sa] epistolă, ultimul capitol, şi a scris că în scrierile lui Pavel sunt lucruri greu de înţeles, ca şi în Scripturi. Dar după aceea urmează [se aplică] versetul „vouă vă este descoperit prin Duhul Sfânt”. Sigur că la început toate tainele lui Dumnezeu sunt ascunse, şi până şi Dumnezeu rămâne ascuns în Hristos, până ni se descoperă. Totul este descoperire. Şi noi am citit în 2 Corinteni că mai întâi peste toţi este un văl, peste toţi fără excepţie, iar după aceea a urmat afirmaţia pe care am citit-o, şi anume că vălul este îndepărtat numai în Hristos. Foarte important! 

Vazut ultima data