Predica din Krefeld - 4 februarie 2006


 Laudă şi mulţumiri Domnului. Noi am auzit deja un cuvânt minunat. Suntem aici ca să-L trăim din nou pe Dumnezeu – să avem o trăire nouă cu El. Vindecări se mai petrec şi astăzi. Fratele nostru Müler din Chile a venit astăzi în birou şi a spus: „Frate Frank, acum un an, când ai fost la noi în Chile, te-ai rugat pentru mine. Şi Dumnezeu m-a vindecat.” Unde este fratele? Iată-l! Rămâi acolo. Dumnezeu să te binecuvânteze. A fost o mărturie minunată despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze. O spunem pentru îmbărbătarea voastră, pentru toţi cei ce aveţi probleme: Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Toate făgăduinţele sunt „Da” şi „Amin”, şi noi Îl putem crede pe Dumnezeu pe Cuvânt. Simţiţi-vă liberi în prezenţa lui Dumnezeu. Toată încăperea aceasta, şi noi toţi să fim dedicaţi Domnului pe deplin, pentru ca El să-şi poată atinge scopul cu noi toţi. Încredeţi-vă în El. Noi tocmai am auzit că nu este mesajul unui om, nu este cuvântul unui om ci este Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul dumnezeiesc adresat nouă tuturor. Astăzi urăm bun venit mai ales unei perechi de departe, din Sidney Australia. Fiţi bineveniţi. Unde sunt fratele şi sora Limm? Unde sunt ei? Iată-i. Aceştia sunt fratele şi sora Limm. Amândoi au părinţi chinezi, au fost născuţi în Singapore; au studiat în Anglia apoi au emigrat în Australia. Şi fratele şi sora noastră se ocupă de traducerile mesajului în limba chineză. Ei au tradus primele trei broşuri: „Crede numai pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL”, „Impactul descoperirii” şi „Vremea este aproape” - în limba principală din China – în limba mandarină. Şi ei se ocupă ca şi predicile fratelui Branham să fie traduse în această limbă care este vorbită în cea mai mare parte a Chinei, şi de asemenea în Hong Kong şi în Singapore. Vă dorim bun venit. Ne bucurăm că sunteţi aici, şi fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

Vazut ultima data