Predica din Krefeld - 3 iulie 2005


Putem să spunem lucrul acesta din toată inima noastră: „Adevărul Tău înaintează!” Este atât de frumos că noi cu adevărat nu avem nici o învăţătură proprie, nici o cunoştinţă proprie, ci noi putem să predicăm Cuvântul aşa cum este scris, aşa cum ni l-a lăsat şi ni l-a descoperit Dumnezeu prin harul Său. Chiar înaintea revenirii lui Isus Hristos, Dumnezeu a descoperit adevăratul înţeles al Cuvântului, într-o armonie perfectă între Vechiul şi Noul Testament. Prin aceasta recunoaştem că Dumnezeu Şi-a întors din nou faţa spre noi. Dacă ne vorbeşte Dumnezeu şi dacă noi am înţeles cu adevărat că El este Acela care vorbeşte cu noi, dacă noi am primit acest lucru, şi anume că nu Pavel, nu Petru, nu un apostol, nici un proroc nu a avut să ne spună ceva, ci însuşi Domnul ne vorbeşte prin Cuvântul Său… Domnul a folosit însă gura slujitorilor şi prorocilor Săi ca să ne vorbească. Lucrul acesta este valabil până în acest timp. Nici fratele Branham nu a avut un mesaj suplimentar, ci Cuvântul făgăduit şi descoperit pentru timpul acesta. Şi astfel Îi suntem foarte recunoscători Domnului că avem parte de ceea ce a făgăduit El şi avem parte, desigur, de ceea ce face El. La ce ar folosi toate făgăduinţele lui Dumnezeu, care sunt „DA” şi „AMIN”, dacă acestea s-ar împlini pe lângă noi, iar noi nu am avea parte de împlinirea lor? 

Vazut ultima data