Predica din Krefeld - 6 august 2006


 Laudă şi mulţumiri Domnului Dumnezeului nostru. Noi am fost deja binecuvântaţi prin Cuvânt, prin cântări, şi doresc ca toţi să avem legătura cu Dumnezeu – părtăşia cu El, ca El să ne dăruiască o dorinţă sinceră ca să ascultăm Cuvântul Său, să fim gata să ne lăsăm învăţaţi, să fim corectaţi, să fim aduşi în starea de care aparţinem şi în care dorim să fim găsiţi la revenirea Domnului. Ştim că trupul va fi schimbat, la revenirea Domnului. Dar acum trebuie să fie schimbat sufletul, interiorul nostru, pentru ca atunci să poată fi schimbat exteriorul. Dacă interiorul nu este schimbat acum, atunci exteriorul nu va putea fi schimbat. Şi de aceea, fie ca ceasurile acestea de părtăşie să fie ceasuri de pregătire în care să ne apropiem mai mult de Domnul nostru, şi El şi voia Lui să ni se poată descoperi mai mult. Sunt bucuros de toate telefoanele primite – începând din Australia, continuând cu Moldova, Uzbekistan, Ucraina. Începând cu ziua de ieri, toţi [vorbitorii de limba rusă] pot asculta în limba rusa şi ei prin internet. Pentru mine acest lucru este un dar. Şi cred că mai ales şi pentru iubitul nostru frate Paul Schmidt – dacă l-aţi vedea atunci când traduce din germană în ruseşte, nu l-aţi mai recunoaşte. Atunci este un cu totul alt frate Schmidt. Atunci el nu mai caută cuvinte, ci acestea pur şi simplu curg. 

Vazut ultima data