Predica din Krefeld - 22 mai 1982


Redifuzata sambata 08.08.2020    Laudă şi mulţumire Domnului pentru acest privilegiu pe care-l avem să fim aici ca să ascultăm Cuvântul Său scump. Noi am auzit din nou despre dragostea lui Dumnezeu şi aceasta nu pentru prima sau a doua oară, ci, în mod sigur, am mai auzit-o deseori. Noi ne punem întrebarea dacă aceste cuvinte au devenit adevărate în noi, în viaţa noastră, dacă ele sunt realitate, dacă noi le vedem, dacă şi alţii le văd. Dar nu numai ucenicul lui Isus sau Isus, ci şi Pavel, în capitolul dragostei, pe care l-a pus între cele două capitole ale darurilor, respectiv între capitolele din 1 Corinteni 12 şi 14 este 1 Corinteni 13, capitolul dragostei dumnezeieşti. Şi aici, în versetul 4 scrie: „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată”.

Zuletzt angesehen