Predica din 27.07.1986 (Redif sam 28.08.2021)


                                                                                                                               Redifuzata sambata 28/08/2021

………Eu doresc ca înainte de rugăciune să citesc din Psalmul 118 de la versetul 13: „Tu mă împingeai, ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit. Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa! Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa! Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii. Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi. Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că mai mântuit.” Să ne ridicăm în picioare şi să ne rugăm. Tatăl nostru ceresc, noi urmăm această cerinţă cu plăcere, noi o facem prin credinţă, noi dorim să trecem prin această uşă, pentru ca Ţie să-Ţi mulţumim, să ne închinăm înaintea Ta şi să Te rugăm ca Tu să ne dăruieşti binecuvântarea. Credinciosule Dumnezeu, Tu cunoşti greutăţile care ne mişcă, care ne sunt pe inimă, Tu cunoşti toate cauzele de boală, toate necazurile, Tu ştii ce purtăm pe inima noastră. Doamne, fie ca acest cuvânt să se împlinească: „Dreapta Domnului este înălţată; Dreapta Domnului câştigă biruinţa!” Astăzi, în mijlocul nostru, acest cuvânt să devină o realitate, noi pe Tine Te credem şi noi Te rugăm vino şi ajută-ne; iartă toate scăpările noastre, din gânduri, din cuvinte sau din faptele noastre. Doamne, dăruieşte-ne har, fie ca noi să fim neprihăniţi în Faţa Ta prin credinţă în Isus Hristos care a devenit neprihănirea noastră. Credinciosule Domn, fii Tu cu noi, ridică-Ţi Faţa peste noi, vorbeşte cu noi, salvează, eliberează şi confirmă-Ţi Cuvântul prin semne şi minuni. Fie ca noi să Te trăim din nou; o, Doamne noi credem, ajută necredinţei noastre, pune-ne acum pe un nivel mai înalt, pentru ca grijile şi necazurile de fiecare zi să le lăsăm în urma noastră şi să putem fi adunaţi în prezenţa Ta cu toată fiinţa noastră. Doamne, noi Îţi mulţumim pentru aceasta în Numele lui Isus. Amin.

 

Vazut ultima data