Predica din 02.01.1988 ora 10:00 (Redif dum 20.03.2022)


                                                                                                                          Redifuzata duminica 20 martie 2022

Duminică, 2 ianuarie 1988 ora 1000

 

                                                                                       Ewald Frank

 

            Laude și mulțumiri Domnului. Noi credem ceea ce am cântat și ne aducem aminte de ceea ce a fost vestit, deja, ieri. Același Ioan care a adus mesajul și a pregătit calea Domnului a zis: „eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine,... El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”. Acesta este mesajul lui Dumnezeu, care a fost vestit de la început. Cine urmărește aceste urme dumnezeiești acela ajunge până la prorocul Ioel sau Isaia, unde deja este scris: „Așa vorbește Dumnezeu: în zilele de pe urmă voi turna din Duhul Meu peste orice făptură”.

Vazut ultima data