Predica din Krefeld - 3 iunie 2012


[Alfred Borg: Doresc să citesc un Cuvânt din Evanghelia lui Ioan. Ioan 14.1-3:„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Ce promisiune minunată din gura Domnului nostru. „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine”. Noi ne-am pus încrederea şi speranţa în harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat în descoperirea lui Isus Hristos. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc”. Laudă şi mulţumiri. „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce...”. Fraţi şi surori, s-a apropiat foarte mult ceasul. Fratele Branham a spus deseori în predicile lui că noi trăim la umbra venirii Sale. Şi aceasta a fost acum 50 de ani. Noi trăim, cu adevărat, în ultimele minute ale vremii harului.

Vazut ultima data