Predica din Krefeld - 5 mai 2007


 

Laude şi mulţumiri DOMNULUI, Dumnezeului nostru, pentru harul şi credincioşia Lui, pentru ce a făcut EL deja şi pentru ce va face în seara aceasta! Contăm pe prezenţa Lui, pe ajutorul Lui, ca toţi cei care au nevoie de mântuire azi, să fie mântuiţi, cei ce au nevoie de vindecare să fie vindecaţi, cei care au nevoie de ajutor să le fie dat. Este, bineînţeles, ziua pe care DOMNUL a făcut-o, ziua mântuirii, în care toate făgăduinţele au devenit realitate. Nu doar că sunt „da” şi „amin”, nu doar ca noi să devenim părtaşi ai naturii divine, ci să îşi găsească împlinirea prin noi, aşa cum scrie în 2 Corinteni 1.20. Prin noi, cu noi Dumnezeu Îşi împlineşte Cuvântul Său. Cu toţii ştiţi că în Luca 1, Zaharia a primit făgăduinţa că Ioan Botezătorul se va naşte, iar el nu a putut să o creadă, şi îngerul Gavril a spus:

„Vei fi mut până se va împlini făgăduinţa!”. Până se va împlini făgăduinţa! Deci, dacă încă nu puteţi crede, ţineţi-vă gura, tăceţi! Nu spuneţi nimic până vedem împlinirea promisiunii! Da. [Fratele Frank transmite saluturi]

Oriunde ajunge Cuvântul sunt fraţi care sunt uniţi cu noi şi care trăiesc pregătirea pentru revenirea DOMNULUI. Am primit multe e-mailuri din diferite locuri. Unul foarte special vine din Armenia. Voi cunoaşteţi toţi Armenia. E o ţară frumoasă. Eu am văzut muntele Ararat. Acolo s-a oprit corabia lui Noe. Cineva ne scrie: „Frate drag, noi credem Cuvântul pe care îl predici şi avem parte de marile binecuvântări pe care Dumnezeu ni le dă. Noi ascultăm în limbile rusă şi engleză DVD-urile care ne sunt trimise în fiecare lună, şi aşteptăm cu dor broşurile şi scrisorile circulare. Vă rog să transmiteţi saluturi tuturor fraţilor şi surorilor care se adună în Centrul Misionar din Krefeld. Suntem uniţi cu voi”. E atât de frumos!

Vazut ultima data