Predica din Krefeld - 30 iunie 2007


Lucrul frumos este că Cuvântul lui Dumnezeu este mereu actual. Sunt fraţi care îmi amintesc că am predicat la radio Luxemburg în anii ΄60. Mă gândesc în mod deosebit la fratele nostru iubit Kupfer, care mi-a spus de multe ori: „Frate Frank, ceea ce tu ai predicat acum 30-40 de ani este azi la fel de actual ca şi atunci”. Noi nu trebuie să retragem nimic. Noi am predicat Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu şi o vom face până la sfârşit. Prorocii adevăraţi au fost întotdeauna proroci adevăraţi. Şi proroci falşi erau acolo. Un proroc adevărat nu a devenit niciodată proroc fals, nici un proroc fals nu a devenit proroc adevărat. Este imposibil. 

Dumnezeu a ales oameni pe care i-a putut folosi ca vase ale Lui, prin care El a putut vorbi. Şi noi avem cuvântul profetic. Apoi, El i-a chemat pe apostoli în mod personal, le-a dat însărcinarea. Chiar şi azi noi avem preţiosul Cuvânt. Ce a scris Pavel în acel timp, este azi la fel de actual precum a fost acum 2000 de ani. Ce a scris Petru este la fel de actual ca şi acum 2000 de ani. Cartea Apocalipsei lui Ioan, descoperirea lui Isus Hristos, este azi – aş îndrăzni să spun – mai actuală decât a fost în urmă cu 2000 de ani, pentru că atunci toate aceste lucruri erau încă în viitor. Lui Ioan i s-a spus că i se vor arăta lucruri care vor veni. Iar acum viitorul a devenit prezent. Noi putem vedea totul şi, prin har, putem fi martori la aceasta şi putem avea parte de tot ce face Dumnezeu acum. Totul este har şi numai har.

Vazut ultima data