Predica din Krefeld - 1 septembrie 2007


Am auzit în cuvântul de introducere că Dumnezeu răspunde la rugăciuni şi că noi putem veni la scaunul harului ştiind că DOMNUL nostru, ca Mare Preot credincios, a intrat cu însuşi sângele Său în Locul Prea Sfânt. L-a pus pe scaunul harului şi a devenit Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec, mijlocind pentru noi. Şi în seara asta El mijloceşte pentru noi ca noi să putem veni cu credinţă şi încredere la scaunul harului. [Fratele Frank transmite salutări – n.tr.] 

Fraţii noştri sunt uniţi cu noi şi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu din toată inima pentru toate

posibilităţile: fie prin călătoriile personale, fie prin literatură, fie prin internet. Suntem bucuroşi să fim în legătură cu fraţii şi surorile noastre de pretutindeni. Îi salutăm şi pe fraţii noştri din Israel. Avem 9 fraţi şi surori în Israel care se adună pentru a viziona casetele video. Ei sunt uniţi cu noi. Îi salutăm cu căldură. 

Dacă auzim că din România a venit chiar un autocar, iar din Lyon un microbuz, atunci noi ştim să apreciem însemnătatea şi importanţa pe care o are Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei. Are aceeaşi importanţă pe care o are pentru noi. 

 Ştiţi că după extraordinara călătorie în Africa, unde Dumnezeu a binecuvântat peste măsură, am primit relatări foarte bune din toate adunările. În oraşele în care adunările erau divizate, acolo fraţii s-au strâns împreună, şi Dumnezeu a dat împăcare, iertare şi har. Suntem foarte mulţumitori lui Dumnezeu pentru asta. Apoi, am avut o adunare foarte puternică în Bratislava. Toţi fraţii şi surorile din ţară şi din Cehia au venit şi Dumnezeu a binecuvântat cu putere. Acea sală de festivităţi datează din timpul monarhiei austro-ungare. Asemenea săli există doar în Viena, Praga, Bratislava şi, poate, în Timişoara. Era o sală de ceremonii care nu se mai construieşte astăzi. Sala era plină, lucru pentru care suntem recunoscători. 

Vazut ultima data