Eu sunt un martor - 1997 - prezentare a misionarului Ewald Frank


 

Doamnelor şi domnilor, vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos. Eu sunt fratele Frank din Germania, un martor adevărat al lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu în generaţia noastră.. Doresc să-mi împărtăşesc mărturia cu voi toţi, din întreaga lume, cu speranţa că fiecare va înţelege corect lucrurile care vor fi spuse.

Aş dori să citesc din Luca, cap.1 de la versetul 1: „Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, şi au ajuns slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, prea alesule Teofile, având o înţelegere desăvârşită a acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu unele după altele (subliniat- din traducerea King James- nt)”.

Aceasta este o afirmaţie deosebită din Evanghelia lui Luca. El declară că mulţi au scris deja, şi apoi el, fiind rânduit de Dumnezeu, depune mărturie despre lucrurile pe care le-a văzut şi auzit. El spune: „…cei ce le-au văzut… şi au ajuns slujitori ai Cuvântului.” Dacă Dumnezeu împlineşte o prorocie, dacă planul Său de mântuire ajunge la împlinire, atunci noi avem nevoie de bărbaţi ai lui Dumnezeu, martori oculari şi slujitori ai Cuvântului, care să poată aşeza cele petrecute în tabloul general al Sfintei Scripturi.

Vazut ultima data