Predica din Sibiu - 13 august 2006 ora 16

Predica din Sibiu - 13 august 2006 ora 16

[…] Vă salut pe toţi în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Suntem recunoscători pentru această ocazie de a împărtăşi cu voi Cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi ne vom ruga. Ne ridicăm pentru rugăciune.

Tatăl nostru ceresc, ne rugăm în Numele lui Isus Hristos: fii cu noi, Doamne iubit şi descoperă-Ţi prezenţa în mijlocul nostru. Vorbeşte inimilor noastre, deschide-ne înţelegerea… Îţi încredinţăm acest mic serviciu [divin]… Binecuvântează-ne împreună, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

Puteţi lua loc. Înainte de a spune ceva, vom citi câteva versete. Începem cu Isaia 28:7:

 Dar şi ei, se clatină de vin şi băuturile tari îi ameţesc; preoţi şi proroci sunt îmbătaţi de băuturi tari, sunt stăpâniţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari; se clatină când prorocesc, se poticnesc când judecă”.

Vazut ultima data