Predica din Sibiu - 13 august 2006 ora 10


(fratele Dan Opriş)

Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului! Este un mare har să putem să stăm din nou în prezenţa lui Dumnezeu, este un mare har să putem fi strânşi din nou cu o foamete mare în interiorul nostru. Eu cred că toţi cei care ne aflăm astăzi în locul acesta, cu noi se împlineşte cuvântul din Amos 8.11 care vorbeşte despre o foamete şi o sete, o foamete şi-o sete nu după apă şi după pâine ci o foamete şi-o sete după auzirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Dacă ieri, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mare binecuvântare, cu o măsură foarte mare, astăzi suntem într-o foarte mare aşteptare ca Dumnezeu să ne dăruiască o hrană binecuvântată. Suntem într-o mare aşteptare ca Dumnezeu să facă lucruri foarte mari în mijlocul nostru, să ne trimită Cuvântul Său care poate să tămăduiască, poate să elibereze, să mântuiască, care ne poate face şi ne poate dărui tot ceea ce avem noi nevoie. Suntem aici ca să-L lăudăm pe Domnul, să cinstim Numele Său cel sfânt, suntem aici spre cinstea, onoarea şi slava lui Dumnezeu.

Ne bucurăm să auzim din nou Cuvântul lui Dumnezeu vorbit prin fratele Frank, ne bucurăm că astăzi se împlineşte Scriptura cu noi, ne bucurăm că noi trăim prezentul şi prezenţa lui Dumnezeu, ne bucurăm că astăzi putem să spunem aşa cum s-a spus de către Domnul nostru în Luca 4.17: „Astăzi se împlinesc cuvintele din cartea acesta!” Laudă şi cinste lui Dumnezeu!

Am auzit că fraţii sunt cuplaţi la Internet, chiar şi din Johanesbourg???, urmăresc această predică, această binecuvântare care Dumnezeu ne-o dăruieşte nouă în locul acesta, de-asemenea fraţii din Paris au auzit ieri predica şi astăzi în alte părţi. Putem să spune că suntem cuplaţi internaţional, dar cuplarea şi cuplajul cel mai important pentru noi este cel de sus. Dumnezeu să inspire, Dumnezeu să toarne azi într-o măsură deosebită, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Frank, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe fraţii din Germania, fratele Hans şi fratele Herman vor aduce şi ei astăzi un salut astăzi, un cuvânt. Inimile noastre să fie deschise, noi să nu lăsăm nici un cuvânt să cadă la pământ şi ceea ce am dorit întotdeauna să se întâmple şi astăzi, Cuvântul să nu se întoarcă fără rod ci să împlinească scopul pentru care ne-a fost dăruit.

Vazut ultima data