Predica din Londra - 15 iulie 2006

Ewald Frank - Predica din Londra - 15 iulie 2006

…Suntem mulţumitori pentru toţi aceşti fraţi care-şi fac partea lor în slujba acestui timp. Şi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru voi toţi cei ce credeţi Cuvântul făgăduit pentru acest timp.

Se pune mereu aceeaşi întrebare: daca tu şi cu mine am fi trăit pe timpul lui Moise, ai fi stat tu de partea lui Dumnezeu împreună cu Moise? Dacă ai fi trăit pe timpul lui Iosua, ai fi stat de partea lui Dumnezeu împreună cu Iosua? Daca ai fi trăit pe timpul lui Noe, ai fi crezut tu mesajul acelui ceas? Dacă ai fi trăit pe timpul proorocului Ilie, ai fi fost tu unul din cei 7000, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal şi care au fost rânduiţi de Dumnezeul Atotputernic pentru viaţa veşnică? Este întotdeauna această taină între Dumnezeu şi cei aleşi. Ei îi primesc pe slujitorii Săi şi Cuvântul făgăduit din timpullor.

Vazut ultima data