Predica la Radio Luxemburg nr 265 - Sfintirea 0 1978

Ewald Frank - Predica la Radio Luxemburg nr 265 - Sfintirea 0 1978

Stimaţi ascultători! Vă salut din inimă în scumpul Nume al lui Isus Hristos. În următoarele emisiuni voi vorbi despre noţiunea de „sfinţire” şi am să citesc din 1 Tesaloniceni 5:23: ”Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi  duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului Isus Hristos.”

Noi am vorbit despre felul de lucrare al lui Dumnezeu şi o vom face în continuare, pentru că numai ceea ce face El rămâne pentru veşnicie. Acest text  este adresat pentru întregul om, şi anume: duhul, sufletul şi trupul, pentru ca noi să fim păziţi întregi până la revenirea Domnului nostru. Cei mai mulţi pot crede că, dacă au devenit credincioşi, eventual sufletul şi duhul ar putea fi păzite, dar trupul nu se poate cuprinde în această păzire dumnezeiască.

Vazut ultima data