Radio Luxemburg - Trairea personala cu Dumnezeu - 1

Evanghelia.ro - Radio Luxemburg - Trairea personala cu Dumnezeu - 1

„Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt” ( 1Cor 15.10). Pavel era un bărbat plin de râvnă  pentru legea lui Moise. El a şezut la picioarele lui Gamaliel şi era convins de învăţătura fariseilor şi cărturarilor. Pentru el creştinii erau nişte încălcători ai legii, şi era pregătit să-i pedepsească, crezând că prin aceasta face o slujbă lui Dumnezeu. Totuşi, Domnul a văzut dorinţa lui adâncă de a-I sluji şi l-a întâlnit prin harul Său, când Pavel mergea pe drumul Damascului. La impactul cu lumina supranaturală, a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?” Prin această trăire cu Isus Hristos cel înviat, viaţa lui a fost schimbată complet, şi el (Pavel) a devenit o unealtă aleasă pentru El.

Vazut ultima data