Predica de la Radio Luxemburg 1974

Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg 1974

     Vă salut din toată inima în scumpul Nume al Domnului! Şi astăzi dorim să vorbim despre importanţa trăirii evenimentului de la Rusalii în viaţa noastră. Citesc din Fapte 1:4-5: “Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, “pe care”, le-a zis El, “aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt”.

Vazut ultima data