Predica de la Radio Luxemburg nr.6

Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg nr.6

Vă salut pe toţi cordial în Numele Domnului prin cuvintele de la 1 Împăraţi 2:3-4 “Păzeşte poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblând în căile Lui şi păzind căile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în Legea lui Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei face şi ori încotro te vei întoarce, şi pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rosti pentru mine: “Dacă fiii tăi vor lua seama la căile lor, umblând cu credincioşie înaintea Mea, din toată inima lor şi din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel.” Acestea sunt cuvinte adresate de David lui Solomon, înainte ca el să treacă de pe pământ în veşnicie. Ca om al lui Dumnezeu, el a exprimat binecuvântarea ce decurge din supunerea la Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a pleca în veşnicie, el îndeamnă pe fiul său şi îi arată că fericirea, binecuvântarea şi îndeplinirea promisiunilor lui Dumnezeu depind de mersul lui în căile Domnului. Dorinţa sinceră a fiecărui om al lui Dumnezeu, care a moştenit binecuvântările şi promisiunile divinului Învăţător, este de a îndemna fără încetare pe fiecare să se poarte după Cuvintele lui Dumnezeu, căci în El se găseşte binecuvântarea. 

Vazut ultima data