Predica de la Radio Luxemburg nr.5

Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg nr.5

     Vă salut pe toţi cordial în Numele Domnului, prin aceste cuvinte din Ezechiel 12:28 “De acea spune-le: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: “Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele, ci cuvântul pe care-l voi rosti, se va împlini, zice Domnul Dumnezeu.””

     Se spune printre poporul lui Israel că prorocii se refereau la un timp îndepărtat şi că împlinirea prorociilor s-ar lăsa aşteptată. Totuşi Domnul Însuşi promite să desăvârşească aceste proorocii din Cuvântul Său. Dumnezeu împlineşte fiecare lucru la timpul său, după planul pe care l-a stabilit înainte de întemeierea lumii. Noi vedem, auzim că se împlinesc proorocii în faţa ochilor noştri şi totuşi oamenii se mulţumesc să le constate fără să tragă, pentru ei înşişi, consecinţele care se impun

Vazut ultima data