Predica de la Radio Luxemburg nr.4

Evanghelia.ro - Predica de la Radio Luxemburg nr.4

     Vă salut pe toţi cordial în Numele Domnului cu cuvântul din Ieremia 7:23 “Ascultaţi glasul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu.”

     Prin gura prorocului Său, Domnul adresează acest cuvânt poporului Israel. Această promisiune pe care o face Dumnezeu este legată de o condiţie: supunerea. Nu trebuie să uităm niciodată că încălcarea unui singur cuvânt al lui Dumnezeu este un păcat care atrage după sine tot felul de urmări. În Matei 7:21 chiar Isus spune: “Nu oricine Îmi zice: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.”

     Citind aceste versete care urmează acestui pasaj, constatăm că cei care pretind că fac semne biblice, dar nu fac voia lui Dumnezeu, în ciuda binecuvântărilor, vor primi un răspuns din cele mai grave din partea Domnului.

Vazut ultima data