Predica de la Radio Luxemburg nr.2

Ewald Frank - Predica de la Radio Luxemburg nr.2

Vă salut pe toţi cordial, în preţiosul Nume al Domnului Isus Hristos, prin aceste cuvinte ale proorocului Habacuc: “Domnul mi-a răspuns şi a zis: “Scrie prorocia şi sapă-o pe table, ca să se poată citi uşor! Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.”(Habacuc 2:2-3)”

Toate promisiunile lui Dumnezeu nu întârzie să se împlinească; astfel citim în Iosua 21:45 : “Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită, toate s-au împlinit.”

Vazut ultima data