Rezumat video - ianuarie 2006

Rezumat video - ianuarie 2006

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank, şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. În sfârşitul de săptămână care a trecut am avut adunări la care au participat oameni din întreaga Europă, chiar şi din Nepal, din ţările africane – oameni care au venit ca să asculte Cuvântul Domnului. Nu putem decât să ne bucurăm de ocazia aceasta, şi de faptul că putem să împărtăşim Cuvântul scump al lui Dumnezeu cu oamenii de pe tot pământul. Avem acum la dispoziţie şi Internetul, şi lumea întreagă ni se poate alătura la fiecare prim sfârşit de săptămână din lună, ca să asculte în direct Cuvântul care este vestit aici. Ne amintim de asemenea că avem în urma noastră 40 de ani de slujbă pe plan internaţional, ani în care am răspândit mesajul acestui ceas şi am dus până la marginile pământului adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Cum poate ştiţi, William Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu ca să pregătească – ca să pregătească aşa cum a fost în zilele lui Ioan Botezătorul – un popor pentru Domnul. La prima venire a lui Hristos, Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit (Isa. 40:3, Mal. 3:1). Când a sosit vremea, supranaturalul s-a întâmplat pe pământ: naşterea lui Ioan Botezătorul fusese vestită, şi făgăduinţa s-a împlinit prin el. A avut loc slujba lui Ioan Botezătorul, el a predicat şi a pregătit calea Domnului. Avem apoi făgăduinţa care spune că înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului (atunci când pământul va arde) înainte ca soarele să se prefacă în întuneric şi luna în sânge, Dumnezeu îl va trimite pe prorocul Ilie ca să aşeze din nou toate lucrurile. Iubiţilor, Dumnezeu Îşi împlineşte fiecare cuvânt! 

Vazut ultima data