Rezumat video - martie 2006

Rezumat video - martie 2006

Iubiţi prieteni, fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank, şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână cu adunări binecuvântate, în care Domnul nostru drag ne-a binecuvântat. Noi am împărtăşit Cuvântul Său cu fraţi şi surori din întreaga Europă. Predicile noastre sunt traduse simultan în 12 limbi, şi Dumnezeu a aranjat lucrurile astfel încât mulţi oameni din întreaga lume pot să asculte acum pe Internet adunările noastre pe care le avem în fiecare prim sfârşit de săptămână din lună. Tema noastră rămâne aceeaşi: noi vorbim despre apropiata revenire a lui Isus Hristos, despre împlinirea profeţiilor biblice în timpul nostru, şi spunem poporului lui Dumnezeu despre slujba fratelui Branham. El a fost un om trimis de Dumnezeu în vremea noastră, cu Cuvântul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. Lui i s-a spus: „Aşa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, mesajul pe care l-ai primit tu va premerge a doua venire a lui Hristos.” Apoi, înţelegem că aceia care cred adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu sunt aduşi înapoi la temelia originală pusă de apostoli şi de proroci. Şi, iubiţilor, trebuie să spunem apăsat şi desluşit următorul lucru: noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent dacă este vorba despre Dumnezeire, despre botez, despre Cina Domnului, sau despre oricare alt subiect biblic. Noi trebuie să ieşim afară din toate răstălmăcirile, din toate tradiţiile, şi trebuie să luăm Cuvântul lui Dumnezeu ca model original. Nu se poate altfel

Vazut ultima data