Rezumat video - septembrie 2006

Rezumat video - septembrie 2006

Sunt fratele Frank şi vă salut din Centrul Misionar din Krefeld, Germania. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fie cu voi, şi fie ca voia Lui să se facă în vieţile noastre, acum când aşteptăm revenirea iubitului nostru Domn şi Mântuitor. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână binecuvântat, când s-au adunat credincioşi din întreaga Europa şi din diferite ţări, din Africa, din Nepal… Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod foarte deosebit. Noi am vorbit despre Fapte 15, când s-a pus problema tăierii împrejur, când apostolii şi prezbiterii s-au adunat împreună cu Biserica, şi când Duhul Sfânt i-a călăuzit să spună ceea ce Dumnezeu a vrut să fie spus, să hotărască ceea ce Dumnezeu hotărâse, ca să facă toate lucrurile în conformitate cu Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu şi cu planul de mântuire. De obicei tema noastră principală este revenirea lui Hristos, împlinirea prorociei biblice. Desigur că întotdeauna trebuie să începem cu făgăduinţa principală, şi anume că Dumnezeu va trimite un proroc înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului. În acelaşi timp ne dăm seama că afirmaţiile prorocului sunt atât de răstălmăcite, şi au apărut multe învăţături, după cum se ştie. De aceea noi rămânem la Cuvântul lui Dumnezeu. William Branham n-a intenţionat niciodată să spună vreun lucru care nu s-ar fi putut spune din sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci, şi de aceea noi trebuie să ducem totul înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea finală trebuie să fie întotdeauna „Ce spune Scriptura?”

Vazut ultima data