Rezumat video - octombrie 2006

Rezumat video - octombrie 2006

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank, din Centrul Internaţional de Misiune, din Krefeld – Germania. Observaţi că vocea mea nu este în cea mai bună stare… În acest ultim sfârşit de săptămână am avut adunări extraordinare. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost scump… am vorbit despre multe subiecte, şi desigur despre revenirea lui Hristos. Noi am privit la El ca Mire al nostru, şi ne-am referit la Matei 25, unde ni se spune: „Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare.” Cunoaşteţi cu toţii textele respective… Toate fecioarele şi-au luat candelele şi au ieşit să-L întâmpine pe Mire. Unele dintre ele şi-au luat numai candelele (lămpile), iar celelalte au luat şi ulei în vasele lor, pentru realimentare, ca să poată să ajungă la destinaţie, la venirea Mirelui. Noi am vorbit de multe ori despre aceasta. Şi mai ales în cadrul mesajului acestui ceas sunt mulţi care spun „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” M-am referit apoi şi la Matei 25.10 – „cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa.” Iubiţilor, am folosit câteva minute din predica noastră ca să vorbim despre Matei 25, despre lămpi, despre ulei, despre lumină, despre pregătirea noastră pentru a-L întâlni pe Mire atunci când va veni. În vechime oamenii n-au avut curent electric, ci au avut lămpi ca aceasta. Vedeţi, uleiul este aici, fitilul este aici, şi conduce uleiul în sus, pentru ca lumina să poată fi văzută. Aceasta este o predică, în sine. Nu este suficient să fie doar ulei, ci trebuie să existe o legătură – o legătură – înainte ca lumină să se poată arăta. Iubiţilor, acesta este timpul nostru, în care să avem o legătură directă cu Dumnezeu, prin ungerea Duhului Sfânt, pentru ca descoperirea dată nouă în vremea aceasta să nu fie o temă de discuţii, ci să producă lumina. „…spre seară se va arăta lumina.” Iar fratele Branham, robul şi prorocul lui Dumnezeu, uns de Duhul Sfânt, a fost cel pe care Dumnezeu l-a folosit în vremea noastră, ca să ne arate adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu – adevărata descoperire a lui Isus Hristos. 

Vazut ultima data