Rezumat video - noiembrie 2006

Rezumat video - noiembrie 2006

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din Centrul Internaţional de Misiune, din Krefeld – Germania. Aşa cum o facem în fiecare lună, privim în urmă la un sfârşit de săptămână cu adunări deosebite, la care au participat fraţi şi surori şi prieteni din întreaga Europă şi din diferite ţări de peste ocean. Îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru această ocazie de a împărtăşi scumpul Său Cuvânt cu locuitorii pământului. Cuvântul, adevărata evanghelie a lui Isus Hristos, trebuie predicat tuturor neamurilor şi apoi va veni sfârşitul. Înţelegem că aceasta este o epocă profetică şi Dumnezeu Şi-a trimis robul şi prorocul Său, după cum este făgăduit în Vechiul Testament în Mal. 4 şi confirmat în Noul Testament în Mat. 17.11, Marcu 9.12. Şi din nou trebuie s-o spunem că numai cei ce au urechi de auzit vor primi ceea ce spune Duhul Bisericilor. Noi trebuie să subliniem ceea ce a spus Domnul nostru în Mat. 13: „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?” Chiar dacă Domnul vorbeşte foarte clar este nevoie de descoperire dumnezeiască pentru a înţelege corect Cuvântul lui Dumnezeu şi împlinirea făgăduinţelor date în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi trăim acum atât de aproape de revenirea lui Hristos, trebuie să fim readuşi în voia lui Dumnezeu conform Cuvântului lui Dumnezeu. 

Vazut ultima data