Rezumat video - ianuarie 2007

Rezumat video - ianuarie 2007

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă salut din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână binecuvântat într-un mod puternic. Domnul ne-a dăruit scumpul Său Cuvânt. Au venit mulţi din diferite ţări, şi chiar de pe diferite continente. Subiectul principal a fost faptul că Dumnezeu a făcut un legământ cu noi. Am vorbit despre legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe, despre legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam apoi cu Isaac şi Iacov, apoi cu Israelul. El a spus „Eu voi vedea sângele, şi voi trece pe lângă voi” - Exod 12. Apoi desigur, am mers în Noul Testament, unde Domnul nostru a spus în Marcu 14.24: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.” Iubiţilor, Domnul ne-a arătat aşa de minunat cât este de important să ştim că noi suntem în acest legământ, că toate făgăduinţele date în sfintele Scripturi sunt pentru poporul legământului lui Dumnezeu. De aceea nouă nu ne este greu să credem făgăduinţele din Scripturi, şi de asemenea, nu ne este greu să credem făgăduinţa principală, şi anume că Dumnezeu îl va trimite pe prorocul Ilie, după cum a făgăduit, înaintea venirii zilei celei mari şi înfricoşate

Vazut ultima data